Fields of Gold

På udstillingen bliver vores metoder afprøvet og evalueret af besøgende, der kan afholde møder i værket. Værket på udstillingen skal derfor ikke ses som det færdige produkt, men som et skridt på vejen i en kunstnerisk udviklingsproces mod et arbejdsliv, der er stressreducerende og meningsdannende for både individet, arbejdspladsen og samfundet.

Book et møde
Alle kan booke et møde eller få mere information ved at kontakte mødefacilitator Christina Hyldgaard Nielsen på christina@kennethbalfelt.org eller via Kunstens hjemmeside: bit.ly/moede-paa-kunsten

Kunstnerhacking
I udviklingen af værket har vi lavet en “kunsterhacking” på Samsung Denmark Research Center, hvor vi afprøvede dele af konceptet i samarbejde med organisationspsykolog Hanne Dauer Keller.


Mødekonceptet er et delprodukt i udviklingsarbejdet med Saunahaveprojektet.


AIN-metoden
En af de største udfordringer i vores tid er stress. Årsagerne til stress er komplekse, men der er evidens for at en stærk forskubbet balance mellem vores aktivitet (brug af hjernen) og restitution (afslapning af hjernen), er en væsentlig årsag. Stress udfordrer både være evne til at arbejde, være fokuserede, være nærværende, fungere godt i og skabe relationer, vores resiliens overfor store udfordringer og katastrofer samt ikke mindst vores velvære.
En af de største “drivere” i verden er møder. Tænk bare på hvad der ville ske, hvis vi trak “møder” ud af vores liv? Uden møder ville en stor del af vores udvikling slet ikke være, hvor den er i dag! De samme møder som driver vores udvikling, er dog samtidig store tidsslugere, til tider forbundet med spildtid, meningsløshed, magtkampe og generelt øget pres på os. Derfor spiller møder også en rolle i forhold til vores arbejdsrelaterede stress.
Vores bidrag til Work it out på Kunsten er en dekonstruktion af stressfremkaldende arbejdsformer og den kompenserende balancetænkning som præger bearbejdningen af stress i dag. Balancetænkning er hvor vi forsøger at opveje for meget aktivitet med lejlighedsvis restitution: F.eks. for meget arbejde (stressaktivitet) - med en tur til yoga (restitution)!
Vi bruger med værket kunstens udviklingspotentiale til at udvikle metoder og værktøjer til at integrere disse to tilstande ifm. møder, for at få øget velvære, større meningsfuldhed og følelsen af forbundethed med vores omverden. Disse værktøjer kalder vi AIN-metoden (Aktivitets-Integreret Nærvær).


Projektbeskrivelse
Projektet er en performativ modellering af mødeformen for at skabe en ny mødekultur i forhold til stress. Ovenpå en treårig arbejdsproces i Kenneth Balfelt Team//Johan August med research og udvikling af konkrete tiltag, der kan forebygge stress i samfund, by, arbejdsliv og livet generelt, er projektet tænkt som én ingrediens i en kunstnerisk udviklet model for en nytænkt arbejdskultur.
Udstillingen bruges til at udvikle, teste og evaluerer på nye måder at holde møde på, som giver mindre stress, større kreativitet og skaber mere mening, både for den enkelte, virksomheden og samfundet. Konkret adresserer vi stressudfordringen med et performativt-diskursivt nytænkt møderum, hvor vi lader besøgende afprøve kunstnerisk udviklede metoder, som undersøger og påvirker den mentale tilstand på en restitutiv måde. Det er et mødelokale som alle kan booke sig ind på og bruge (virksomheder, foreninger, politikere, studerende, institutioner, uddannelser, gæster, Kunstens personale), hvor der er værktøjer til måder at arbejde på som mindsker stress. Desuden df selve rummet er indrettet med præcist dette formål.
Rent praktisk indrettes på Kunsten et møderum i et 25 m2 organisk transparent drivhus - Dråben. Her vil der være instruktioner for hvordan man afholder mødet, således at publikum kan forstå projektet og lære metoderne.
Hos Samsung Denmark Research Center inviterer vi medarbejdere til et arbejde transformativt med sanse- og bevidsthedstilstande med udgangspunkt i deres konkrete dagligdag. Vi berører nærvær, sansning og intuitiv reflektion. Her opstår nye adfærdsmønstre og værktøjer, som kan deles med andre.
Undersøgelsen sigter mod at skabe metoder til hvordan vi i dagligdagens gøremål kan være i aktivitet og restitution samtidigt ifm. møder. Det findes der ikke særligt mange metoder til i dag og derfor har projektet en grad af forskning og endda inspirerende utopi over sig!
Op til udstillingen har vi samarbejdet med Samsung om hvordan møder kan afholdes med AIN-metoden. Både med henblik på at kvalificere værket til Kunsten og fremadrettet at indrette et mødelokale og evt. andre fysiske tiltag på deres kontorer og placere en udgave af dråben i deres have.

Kunsten
Kunsten er et levende kunstmuseum for moderne og samtidig kunst fra ind- og udland, der har til huse i en ikonisk museumsbygning fra 1972, tegnet af Alvar Aalto. I 2018 vandt Kunsten Bikuben Fondens udstillingspris Vision med det visionære udstillingsprojekt Work it out!, der behandler fremtidens arbejdsliv. Udstillingen sætter fokus på mennesket i fremtidens arbejdsliv, og hvilket potentiale kunsten og kunstmuseet besidder, når det indtager arbejdslivet – og omvendt. Arbejdspladser bliver inviteret ind på museet, og museumsaktiviteter flytter ud på arbejdspladser.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Møde på Kunsten

Bidrag til udstillingen Work it out! på Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
Et kunstprojekt af Kenneth Balfelt Team // Johan August
Delprojekt under Saunahaven
Stressforebyggelse, meningsfuldhed, samfundsudvikling, arbejdsforhold

2021

”Møde på Kunsten” er vores bidrag til udstillingen Work it out!, som handler om fremtidens arbejdsliv. Med vores værk undersøger vi mulighederne for at skabe en mødekultur, der virker stressreducerende og samtidig skaber mere meningsfuldhed og kreativitet. Vores mødekoncept omfavner både det fysiske rum, der fordrer ro og restitution og dermed skaber rammerne for en måde at holde møder på, der virker stressreducerende, og en nytænkt mødestruktur, som er afstressende og skaber mere meningsfuldhed og kreativtet.

Mødestrukturen, som vi har udviklet, bygger på vores AIN-metode (Aktivitets-Integreret Nærværsmetoden), som, frem for at balancere hverdagens stressskabende aktiviteter med restituerende aktiviteter i fritiden, integrere restitution i aktiviteterne, fx møder.

Se mødeguiden på: https://www.kennethbalfelt.org/mode-pa-kunsten-publikation