Fields of Gold

Af Kenneth Balfelt Team for Marjatta

Nybyg, sansestimulerende byggeri, udviklingshæmmede unge

Kenneth Balfelt Team har gennemført 14 interviews med unge borgere, medarbejdere og ledelse, og har sammen med Marjatta formuleret en pitch om at skabe nytænkende rammer, der understøtter naturlig sanseintegration, som et pilotprojekt Marjatta selv kan bruge i deres kommende byggerier, og andre institutioner kan hente inspiration fra.

​Nyt ungdomskollegie til unge med udviklingshæmninger

Marjatta vil gerne udvikle sine fysiske rammer, så de understøtter deres specialpædagogiske arbejde endnu mere end i dag. Konkret står de og mangler 12 ungdomsboliger, da den nuværende bolig spænder for meget ben for deres pædagogiske arbejde og de unges potentielle udvikling.

​Vi oplever i dag i de eksisterende ungdomsbolig udfordringer med, at bygningen har mange små rum, der ikke kan ændres på, rum som ikke understøtter differentieret deltagelse i fællesskabet og heller ikke kan ændres til varierende behov. Dertil er der sparsomt med sansestimulering, lys, tilgængelighed med stejle trapper, utidssvarende og for få og små toilet- og badefaciliteter.

Den nye ungdomsbolig skal bruges til at skabe en ny standard for institutionsbyggeri, hvor fokus er på fællesskab, natur, kreativitet, sansestimulation og livskvalitet. Vi ønsker at skabe forhold for Marjattas beboere, hvor de fysiske rammer er udviklende og helende at leve, lege og arbejde i ved at designe med synergi mellem sociale forhold og byggeri.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Nyt ungdomskollegie på Marjatta Skolehjem

Foranalyse til brug for fundraising

2019