Sowing the Seeds of Love

Af Kenneth Balfelt Team // Johan August
Soloudstilling på Kunsthal Charlottenborg
4. maj - 7. august 2022
Forebyggelse af stress, præstationspres, udstilling, metodeudvikling

Sowing the Seeds of Love

2022

Sunset Over New York

I kunstudviklingsprojektet Sowing the Seeds of Love nytænker vi indsatser til at håndtere præstationspres og stress blandt unge studerende.

I den ene del af udstillingen, er vi i de første otte uger tilstede i udstillingen og arbejder for “åbent tæppe” sammen med museumsgæster og andre inviterede med konkrete bud på hvordan uddannelsesinstitutioner og studerende kan håndtere præstationspres. På den måde vises kunstnernes proces frem, som ellers normalt ikke er synlige for et kunstpublikum.

Processen er inddelt i fire faser. I den første fase indsamler vi viden og erfaring gennem workshops og interviews med museumsgæster og fagpersoner, som gør os klogere på stress og præstationspres. I de efterfølgende faser designer og udvikler vi de sociale og fysiske programmer som tager udgangspunkt i resultaterne af fase 1. Resultatet bliver afslutningsvis præsenteret for vores samarbejdspartner Københavns Professionshøjskole (KP) og deres læreruddannelse og ved et offentligt afslutningsevent for museets besøgende.

I den anden del af udstillingen kan besøgende gå på opdagelse i en retrospektiv udstilling om de metoder, som er udviklet i en række tidligere projekter. Her vil indsigter og erfaringerne fra projekterne blive præsenteret både i film, fotos, tekst og bog-form. Indføringen i metoderne kan også klæde deltagerne på til at deltage i udviklingsprocessen om præstationspres.

Udstillingen skal derfor ikke ses som et færdigt værk, men som et skridt på vejen i en kunstnerisk udviklingsproces, som skal udvikle indsatser og metoder til at håndtere præstationspres både i samfundet og hos individet.