Vision

Kenneth Balfelt Team arbejder med byer og mennesker fra en kunstnerisk platform.

 

Vi eksisterer for at skabe sociale fremskridt. Mennesker skal løftes og udvikles igennem vores projekter.

Vi arbejder ofte med sociale problemstillinger, fx udsatte boligområder, socialt udsatte mennesker, beskæftigelse, konfliktløsning, brugerinvolvering mm.  

Vi er glade for skruemaskine såvel som skrivemaskine og arbejder både med praktiske- og brugerrettede projekter, strategisk rådgivning, analyser og vidensproduktion.​

I alle vores projekter arbejder vi med involvering, samproduktion, de større sammenhænge, etik og egne udviklede metoder for at skabe størst mulig kvalitet. Vi brænder for, at der i byer og byudviklingen skabes plads til og metoder for at inkludere udsatte grupper i samfundet. ​

 
 

Byudviklingsprojekter

Via inddragelse og grundige analyser udvikler vi vores byer, boligområder og opholdsrum. 

Kunstprojekter

Vi arbejder med kunst som platform, strategi og metode til at udvikle situationer i (lokal)samfundet.