top of page
Anker 3

 Vision

Kenneth Balfelt Team arbejder med byer og mennesker fra en kunstnerisk platform.

 

Vi eksisterer for at skabe sociale fremskridt og social bæredygtighed. Mennesker skal udvikles igennem vores projekter.

Vi arbejder ofte med sociale problemstillinger, fx ift. stress, mennesker i social udsathed, byrum, boligområder, byudvikling, beskæftigelse, konfliktløsning, brugerinvolvering, m.m. 

Vi arbejder fra tænkning til gennemførsel og ser en styrke i at tænke udvikling og implementering sammen. Derfor arbejder vi både med praktiske- og brugerrettede projekter, strategisk rådgivning, analyser og vidensproduktion.​

I alle vores projekter arbejder vi med involvering, samproduktion, de større sammenhænge, etik og egne udviklede metoder for at skabe størst mulig kvalitet. Vi brænder for, at der i byer og byudviklingen skabes plads til og metoder for at inkludere udsatte grupper i samfundet. ​

Anker 1

Kunst- og byudviklingsprojekter

Via inddragelse og grundige analyser udvikler vi mennesker, byer, boligområder og opholdsrum. Vi arbejder med kunst som platform, strategi og metode til at udvikle situationer i (lokal)samfundet.

Udstillinger

Vi bruger kunstens rum og udstillingens muligheder til at udvikle tænkning og eksperimentere med nye metoder.

Sowing Dråben nat.jpg

Samarbejder

Vi har samarbejdet med og lavet projekter for

Logo-Vandkunsten_855.jpg
P1000662.JPG.jpg
Anker 2
bottom of page