top of page
Anker 1

Å-Misundelse-Ressource Projekt Skive

Ikke gennemført

Skive

Kenneth Balfelt og kHaled Barkeh er inviteret af Muse®um Skive for at lave et kunstprojekt i det offentlige rum, som en del af en syv jyske museers udstillingsprojekt om de syv død synder – forbundet til Kulturby 2017 Århus.

Vi ønsker at lave et nyt spændende byrum langs åen i Skive by. Til dette har vi vil arbejde med fire partnere: nyankomne flygtninge, borgere, kommunen og os selv. Omkring de tre emner: Misundelse, byudvikling og Ressourcer/udveksling.

 

Vi tror, at vi ved at arbejde sammen kan skabe noget unikt – både i hvordan det ser ud, hvad det betyder og hvad det producerer for byen og fællesskabet.

Kunstnere (projektledere)/Museum

Khaled og Kenneth er arbejder begge med sociale og politiske spørgsmål i deres kunst. Vi arbejder også med processer sammen med mennesker for at skabe konkrete eller refleksioner om social forandring.

Khaled er født i Syrien i 1976 og uddannet som kunstner i Damaskus, Odense og Frankfurt.

Kenneth er født i Danmark i 1966 og uddannet som kunstner i London.

http://khaledbarakeh.com

Skive Muse®um er et hybrid-museum, som dækker kunst, arkæologi, naturhistorie og historie, såvel som tværfaglige emner. Museet har taget initiativ til projektet og inviteret de to kunstnere til at lave et projekt i det offentlige rum med misundelse som tema.

Flygtninge

Vi ønsker at arbejde med alle nyankomne flygtninge i alle aldre og både mænd og kvinder. De fleste af de dem er fra Syrien, Eritrea og Somalia, men alle nationaliteter er velkomne i projektet.

Når vi taler med flygtningene, nævner de, at de gerne vil aktiveres, engagere sig og give noget tilbage til Skive. Vi mener også, at vi for at høre til, skal bidrage.

Kommune

Vi ønsker at samarbejde både med det politiske og administrative niveau i kommunen. Vi er i kontakt med det politiske Byudviklingsudvalg samt teknik- og Miljøforvaltningen, Jobcentret og det private Skive Handel.

Borgere

I alle byudviklinger ønsker vi at inddrage borgerne og i dette projekt er det afgørende at inddrage borgerne. Både som mennesker der kender deres by, deres behov og ønsker for fremtiden for byen, men også som en del af udvekslingen mellem de fire partnere, der kan føre til nye innovative løsninger langs floden og til Skive i almindelighed.

KONCEPT OG EMNER

Misundelse

Vi arbejder med følgende definition af misundelse:

Dødssynd misundelse: I den katolske tradition, er misundelse en synd, da den misundelige ikke ser sine egne styrker og muligheder, og stræber efter en anden tilstand i stedet for at arbejde på egen hånd. Misundelse er en følelse, der kan føre til ønsket om at have en andens egenskaber, status, omdømme eller ejendom. Misundelse kan være en drivende kraft i forskellige menneskelige relationer, fordi det grundlæggende stof er længsler, behov og ubrugte talenter, som gennem en proces kan bruges konstruktivt.

Projektet er ikke religiøst – vi interesser os for dødssynden som en kulturel værdi i vores samfund.

Byplanlægning

Som kunstnere er vi fokuseret både på form (det fysiske resultat) og indhold (hvordan vi forstår det). Derfor tænker vi processen, værdier og etik, transparens og involvering som ligeså vigtig som den fysiske resultat. Derfor ser vi byplanlægning som en proces, der skaber fællesskab, nye venskaber og konfliktløsning. Vi ønsker at give det fysiske resultat – det offentlige rum langs floden – et symbolsk indhold.

Et rum bør være baseret på lighed. Vi er i samme rum, men behøver ikke at gøre det samme eller tale sammen – men bare være i samme rum, og vi ser andre gøre det de nu gør, som så skaber en bevidsthed og en forbindelse imellem os. Jeg ser dig, du ser mig – der er mange måder at gøre tingene på, vi alle har en plads og rolle her. Det producerer viden om andre. Skaber accept og tolerance.

Ressourcer – Udveksling

Vi betragter alle mennesker som havende ressourcer, der kan bidrage til udviklingen af en by som Skive. De nye flygtninge i Skive har ressourcer, som vi har brug for at finde og sætte i spil. Da vi ankom til Venligboerne Skives møde med flygtninge på biblioteket, var den første ting flygtningene gjorde, at sætte alle bordene sammen på én lang række, så alle gæsterne kunne sidde ved samme bord. Dette er et godt eksempel på hvordan en person, der har nye idéer, kan bidrage til og udfordre vores ideer og strukturer.

Modet til at tale med fremmede på gaden og møde nye mennesker i det offentlige rum er noget flygtninge måske kunne læse os. For det at bryde den “sociale maske” vi ofte har på, gør danskerne glade – vi kan faktisk godt lide at tale med og lære andre at kende.

For at få adgang til disse ideer, som flygtninge samt kunstnere, borgere og kommunen har, har vi brug for udveksling. Så gennem processen med at lave et nyt offentligt rum, ønsker vi at opstarte denne udveksling imellem mennesker. Og i det nye byrum ønsker vi at denne udveksling skal fortsætte.

PROCES

Sammen med flygtninge og kommunen ønsker vi at lave en plan for inddragelse af borgerne i udformningen og opbygningen af det nye byrum langs floden. Vi ønsker at arbejde med byrummet ved jernbanebroen.

TIDSPLAN

Udstillingen åbner den 4. februar 2017. Vi har derfor brug for en proces på 3-5 måneder op til, der producerer en plan for byrumsprojektet. Efter åbningen kan vi så begynde at bygge i 3-6 måneder.

OUTCOME

Vi ønsker at lave en konkret ny offentlig plads langs floden i Skive, som et bidrag til udveksling af ideer og ressourcer samt et fornøjeligt rekreativt mødested for folk i Skive.

bottom of page