top of page
Anker 1

Boligliv i balance

2015

Vollsmose og Værebro Park

Boligliv i balance var et videns- og modningsprojekt under Realdania, der handlede om at "knække nøden" i udsatte boligområder, nærmere bestemt Vollsmose og Værebro Park. Kenneth Balfelt Team var i det vindende "sociale team".

Trods mange gode indsatser er der fortsat en række udsatte boligområder rundt om i Danmark, der oplever problemer.

Realdania har i et partnerskab med Gladsaxe og Odense Kommune, Civica, Fyns almennyttige Boligselskab og Gladsaxe almennyttige Boligselskab/DAB sat tre faglige rådgiverteams til at se på udfordringerne i de udsatte boligområder med nye øjne og fra henholdsvis en fysisk, en social og en organisatorisk vinkel.

Team Organisation
DALBERG i samarbejde med Nordic Development Corporation.

 

Team Social
SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS i samarbejde med Social+, Kenneth Balfelt Team, GivRum, acelab, Boliglaboratoriet,Troels Schultz Larsen og Kristian Nagel Delica fra RUC.

 

Team Fysik
ARKITEMA ARCHITECTS i samarbejde med Lendager Arkitekter og Orbicon.

Målet med projektet har været at modne de involverede parters forståelse for de komplekse udfordringer, men også at finde nye ideer til at vende de udviklingstendenser, som præger udsatte boligområder i Danmark.

Udgangspunktet for arbejdet er en ambition om, at det sted, man bor, ikke i sig selv skal være en begrænsende faktor, men at alle boligområder kan tilbyde nuværende og nye/kommende beboere samme muligheder for at udfolde deres liv som resten af befolkningen.

 

Fra vugge til job 

Det sociale team, som vi var en del af, har sat fokus på at styrke børn og unges muligheder for at opnå social mobilitet. Vores ambition er, at børn og unge får de nødvendige kompetencer og kommer i job – uanset de udfordringer, som de møder i familien, i institutionerne, skolen, ungdomsuddannelsen, det omkringliggende samfund eller på vejen ud på arbejdsmarkedet.

Vores forslag har som omdrejningspunkt, at man i langt højere grad får skabt et fælles perspektiv på de elementer i et barns liv, som skal lykkes for at skabe en god opvækst. Mere konkret vil det sige, at enhver aktør, der har betydning for udviklingen af barnets kompetencer og opvækst, allerede fra barnets fødsel fokuseret arbejder ud fra et fælles mål om, at barnet skal tilegne sig de kompetencer, som senere i livet skal gøre det i stand til at få et godt liv, uddannelse og et job. Denne vision kalder vi: Fra vugge til job.

Læs mere om projektet og download projektresume og materialesamling på: https://realdania.dk/samlet-projektliste/boligliv-i-balance-udsatte-boligomraader

bottom of page