top of page
Anker 1

Ny byprofil til Bording

2012

Bording, Danmark

Jeg har samarbejdet med Rune Chr. Bach, Transform, og Kristoffer Lindhardt Weiss om et projekt, der tager afsæt i kultur som en væsentlig motor i Bording som fremtidens velfærdsby. Projektet bygger på en langsigtet strategi, der skal sikre en sammenhæng, koordinering og fremdrift i bestræbelsen på at skabe en markant profil for Bording og synliggøre de kvaliteter, byen rummer – og i fremtiden vil få – gennem etablering af et oplevelsesrigt kulturlandskab.

I projektet er det afgørende, at arbejdet hviler på reelle behov udtrykt af byens beboere. Byggeklodserne til den fremtidige byprofil tager afsæt i den ressource, der er i byens stærke frivillighedskultur og forankring i de eksisterende institutioner som fx skolen – i tæt sammenhæng med en ambition og målrettet indsats for at blive en attraktiv og konkurrencedygtig bosætningsby med rekreative og kulturelle tilbud af høj kvalitet.

Projektforløbet

Vi har på baggrund af workshops og fokusgruppeinterviews udarbejdedet en bruttoliste over ønsker til mødesteder, aktivitetsmuligheder og ønsker til faciliteter. En stor del af ønskerne og forslagene danner nu i forskelligt omfang baggrund og lokal forankring for projektet.

 

Bording udvikles på baggrund af de LOKALE
og tilføres ny energi og ressourcer gennem det REGIONALE.
Områdets kvaliteter og karakteristika skabes med LANDSKABET.

 

Læs mere om kulturlandskabets landskaber her
og se Den sammenstillede vision for Bording samlet i ét oplæg af Hausenberg.

bottom of page