top of page

Nyt ungdomskollegie på Marjatta Skolehjem

Foranalyse til brug for fundraising til udvikling og design af nyt ungdomskollegie

2019

Kenneth Balfelt Team gennemførte 14 interviews med borgere, medarbejdere og ledelse for at formulere en projektbeskrivelse til brug for fundraising til et nyt ungdomskollegie hos Marjatta, som skaber nytænkende rammer, der understøtter udviklingshæmmede unges ophold, sansestyring og udvikling. 


Ny ungdomsbolig til unge med udviklingshæmninger 

Marjatta ønskede at udvikle deres fysiske rammer, så de understøtter deres specialpædagogiske arbejde endnu mere end tidligere. Konkret mangler de 12 ungdomsboliger, da den nuværende bolig spænder for meget ben for deres pædagogiske arbejde og de unges potentielle udvikling. 


De oplever i dag i deres eksisterende ungdomsbolig udfordringer med, at bygningen har mange små rum, der ikke kan ændres på, rum som ikke understøtter differentieret deltagelse i fællesskabet og heller ikke kan ændres til varierende behov. Dertil er der sparsomt med sansestimulering, lys, tilgængelighed med stejle trapper, utidssvarende og for få og små toilet- og badefaciliteter. 


Den nye ungdomsbolig vil have fokus på fællesskab, natur, kreativitet, sansestimulation og livskvalitet. De ønsker at skabe forhold for Marjattas beboere, hvor de fysiske rammer er udviklende og helende at leve, lege og arbejde i ved at designe med synergi mellem sociale forhold og byggeri.

Fields of Gold

Modelfoto.

bottom of page