top of page

Sowing the Seeds of Love - Metodebog / Book of Methods

Af Kenneth Balfelt Team

2022

Kenneth Balfelt Team er organiseret som en non-profit forening, der udvikler metoder til at løse konkrete samfundsmæssige udfordringer på en kunstnerisk platform.


Vi skaber social infrastruktur til menneskelig udvikling, og vi tror på, at kunst kan være en platform for dialog og involvering. Vi arbejder særligt med at udvikle sociale, organisatoriske, etiske og fysiske forhold og rammer.


Denne publikation er en samling af nogle af de metoder vi har udviklet i vores projekter igennem de sidste godt 20 år. Du kan finde flere metoder, inspiration, rapporter og film om vores praksis på www.kennethbalfelt.org.


God læsning

Kenneth A. Balfelt Billedkunstner


ENGLISH


Kenneth Balfelt Team develops methods for solving specific, hands-on societal challenges while using art as a platform.


Organised as a non-profit association, we create social infrastructure that assists human development. We firmly believe that art can be a platform for dialogue and involvement. In our work, we especially focus on developing social, organisational, ethical and physical settings, conditions and frameworks.


This publication is a collection of some of the methods we have developed in our projects over the last 20 years. You can find more methods, inspiration, reports and films about our practice at www.kennethbalfelt.org.


Good reading

Kenneth A. Balfelt Visual Artist

Fields of Gold

Modelfoto.

bottom of page