top of page

Opholdssted til udsatte i Roskilde Ring Park

For Roskilde Kommune i samarbejde med friluftsfolket

2019-2020

Ved Køgevej i Roskilde har udsatte i flere år af nogle grupper været ilde set og forsøgt fjernet. Politikerne fik så afsat et budget, besluttet at de endelig skulle have deres eget sted og valget faldt på en kommunal park 400 m væk fra dér de har stået i over 30 år. 


Dér var friluftsfolket, som vi kalder dem, ikke umiddelbart interesseret i at rykke hen. 


Vores løsning på dette etiske dilemma, var at tale med gruppen over flere omgange om, hvilke behov de havde uanset placering. Derefter kiggede vi sammen på de behov ift. den nye placering og på den baggrund valgte de udsatte selv at placeringen var velegnet. Herefter startede den egentlige designproces, hvor vi fik defineret værdier og retning på designet. 


Friluftsfolket ønskede bl.a. at stedet skulle være 100% hærværkssikret, hvorfor vi valgte en containerløsning, som kan lukkes helt af når stedet ikke bruges. Vi valgte at afspejle arkitekturen i området med røde mursten og røde tegl. 


Vi har arbejdet med brobyggende elementer til de andre brugere af parken, fx ved at toilettet også kan bruges af dem og ved at opstille en off. cykelpumpe, hvor friluftsfolket kan tilbyde hjælp med cykelreparation. Friluftsfolket skal selv stå for driften af stedet og toilettet og betale for el og vand.

Fields of Gold

Opholdsstedet, når det er lukket. Brugerne har egen kode til at åbne stedet. 

bottom of page