top of page
Anker 1

Proces - Enghave Minipark

English below

Møde med øldrikkerne om at finde et nyt sted. August 2010
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt

Dialog med øldrikkerne om den situation de står i, nemlig at de ikke kan være på Enghave plads de 8 år metrobyggeriet står på. Hvor kunne de tænke sig at være i mellemtiden? Hvilke kriterier og behov skulle et nyt sted indeholde? Gåtur i området for at finde et egnet sted. Hundelufter pladsen for enden af Enghave plads blev valgt. Pladsen ligger ud til Enghavevej, mellem skaterparken og den økologiske byhave. Kommunen indvilliger i at pladsen må benyttes af øldrikkerne.

Workshop med øldrikkerne. August 2010
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v/ Thomas Egholm, Spektrum Arkitekter, Wood Couture

Workshop hvor der blev diskuteret hvilken slags faciliteter, inventar og arkitektonisk udtryk stedet skulle indeholde. Der blev vist over 150 billeder til brugerne hvoraf omkring 40 blev udvalgt som inspiration til projektet.

Offentligt borgermøde. September 2010
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v/ Thomas Egholm, Spektrum Arkitekter, lokale borgere, hundeluftere, lokale næringsdrivende

Møde med lokale borgere og andre brugergrupper af området for at informere om projektet.

Designproces. September-December 2010
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v/ Thomas Egholm, Spektrum Arkitekter, Chalotte Vad

Spektrum Arkitekter tegner en plan over Enghave Miniplads i tæt samarbejde med brugerne. Dialog med Københavns Kommune omkring tilladelser til brugernes ønsker til stedet. Brugerne ønskede for eksempel: Pissoir, overdækning/vejr ly, bænke og borde, belysning, grill, springvand, grønne planter, vandpost, afdækning ud mod Enghavevejen, elektricitet. Efter megen dialog giver Kommunen tilladelse til de fleste af brugernes ønsker. Disse ønsker og funktioner inkorporeres og videreudvikles derefter af Spektrum i designet af pladsen og inventaret. Dette er en løbende proces som hele tiden bliver justeret i samarbejde med brugerne.

Workshop dag Valbyparken. November 2010
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v/ Thomas Egholm, Chalotte Vad

Spektrum har tegnet en 45 m lang bænk der følger hele pladsens bagside, samt en mindre halvcirkelformet bænk der skal stå under en pergola med halvtag. Denne bænk er det første byggeprojekt der startes på, da brugerne mangler steder at sidde på pladsen.

Københavns Kommune, Center for Park og Natur, har givet nogle af Kommunens gamle udtjente Københavnerbænke til at bygge de nye bænke.

Workshoppen foregik i Valby, hvor vi kunne arbejde i et af Center for Park og Naturs værksteder med at fjerne det gamle træ fra bænkenes metal profiler. Mahogni træet der blev fjernet fra bænkene og er efterfølgende blevet slebet og vil blive brugt til at bygge pissoiret som skal stå på pladsen.

Nedgravning af cementblokke og montering af vanger til bænke. November 2010
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v/ Thomas Egholm, Chalotte Vad

Cementfundamenter til bænkens metalvanger nedgraves med møje og besvær. Vinteren er sat ind med hård frost og sne. Der var lagt isoleringsmåtter ud på jorden for at holde den frostfri. Men nogle steder var jorden så hård at der måtte bruges en økse for at få jorden gravet væk. Det blev besluttet at der kun skulle sættes elementer op til halvdelen af den lange bænks udstrækning, da jorden var for hård. Resten af bænken bygges til foråret.

Montering af nyt certificeret oliebehandlet mahognitræ på vanger. November – December 2010
Deltagere: Wood Couture

Samtidigt med at brugerne og Kenneth placerede fundamentet og vangerne gik Petter og Sigurd fra Wood Couture i gang med at sætte træ på vangerne. Hver eneste sektion på bænken er unik på grund af bænkens organiske form. Så der kræves stor håndværksmæssig snilde og præcision for at montere træet på bænkene. Tove Ditlevsens skole var så venlige at stille et rum til rådighed til opbevaringen af træet og værktøj. Skolens kantine kom også over med overskydende mad til arbejdsteamet.

Udgravning af huller og støbning af fundament til pergola. December 2010
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v/ Thomas Egholm, Chalotte Vad

Kenneth lejede et bor til at grave de ca. 1 m dybe huller hvor der skulle støbes fundament til pergolaen. Det skulle gå hurtigt for et par dage senere ville temperaturen falde til minus 10 grader om natten, hvilket gør det umuligt for cementen at hærde ordentligt. Heldigvis lykkedes støbningen ved hjælp af isoleringsmåtter og hårdt arbejde.

Bygning af pergola. December 2010
Deltagere: Wood Couture

NCC har været behjælpelige med at bestille materialer gennem deres leverandører til bygningen af pergolaen. Petter og Sigurd fra Wood Couture bygger den store trækonstruktion til pergolaen. Derefter bliver der lagt et halvtag af translucent kanalplast som vejr ly til brugerne. Igen er Tove Ditlevsens skole behjælpelige med at stille skolens gymnastiksal til rådighed, så pladerne kan skæres til i et frostfrit lokale.

Åbning og fødselsdagsfest. December 2010
Deltagere: Alle

Margaret Hansen, eller Mama, fyldte 60 år d. 16. december og dette blev fejret på pladsen med mad og drikke. På grund af kulden var det derefter nødvendigt at holde en pause indtil foråret med det videre arbejde med projektet.

Bænken bygges færdig. Maj 2011
Deltagere: Wood Couture, brugere, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v/ Thomas Egholm, Chalotte Vad

Vi fik kun bygget omkring halvdelen af den lange bænk, da kulde og frost satte en stopper for arbejdet. Men midt i maj gik vi i gang med at sætte de sidste vanger op og Wood Couture kunne bygge bænken færdig.

Sten sorterings workshop
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v/ Thomas Egholm, Chalotte Vad

Københavns Kommune, Center for Park og Natur, havde lovet at donere belægning til miniparken, hvis vi selv ville komme ud på kommunens materielplads og sortere stenene. Det blev til en arbejdsdag hvor vi lavede store bunker med brosten og chaussesten. Stenene blev fragtet hen til Enghave miniplads af kommunen.

Belægning. Maj-juni 2011
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v/ Thomas Egholm, Chalotte Vad

Kommunen kom og gravede ud til at der kunne ligges belægning langs den lange bænk. De lage grus og brosten langs kanten af stien. Aftalen var så at brugerne skulle ligge selve belægningen af de mindre chaussesten. Det var et stort arbejde og tog næsten en hel måned at få lagt alle stenene. Især Michael Bornholmeren og Jan gjorde en kæmpestor indsats og lagde fine mønstre ind i forløbet. Et solsymbol, en lang bugtet slange, en dobbeltspiral og en Thors hammer. Kommunen kom også med slotsgrus som brugerne spredte på pladsen ved pergolaen, så pladsen blev plan og let at holde ren.

Færdiggørelse af pergola. Juni 2011
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v/ Thomas Egholm, Spektrum Arkitekter, Chalotte Vad

Pergolaen var ikke blevet helt færdig, da kulden stoppede arbejdet. Der var en del af overliggerne på konstruktionen der skulle skæres af og afsluttes på en smuk måde. Bornholmeren skar enderne af ind mod bænken i en form inspireret af Nordisk træskærerarbejde. Der blev lavet en bagkant på pergolaen i en bugtet organisk form. Derefter blev pergolaen træbehandlet i en mørk chokoladebrun farve. De knap så kønne plastik presenninger, som brugerne havde monteret på bagsiden af pergolaen som ly mod vejr og vind, blev udskiftet med en hvid sejldug. Til sidst blev der plantet pil langs bagsiden af pergolaen. Her var NCC igen behjælpelige og kom og gravede for os i den hårde jord hvor planterne skulle stå. Pilen fik vi foræret af Byhaverne.

Opsætning af grill. Juni 2011 
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt

Der er blevet sat 2 grille op. En ved pergolaen og en ned mod skater parken.

Bed og planter. Juni 2011
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt, Spektrum Arkitekter, Chalotte Vad

Der blev anlagt et stort rundt bed ud for bænken ned mod skater parken. Bedet forhindre folk i at skråne hen over pladsen, således at man i stedet følger belægningen i bænkens forløb. Det vil skåne græsset når det bliver plantet. Bedet er i første omgang blevet beplantet med kasserede blomster fra en nærliggende blomsterhandler. Bornholmeren fik også en masse potter med blomster, der havde stået rundt om metrobyggeriet, så nu ligner stedet en dejlig sommerlig park.

Byggeri af bar. August 2011
Deltagere: Brugere, Kenneth A. Balfelt, Spektrum Arkitekter, Chalotte Vad
Da der stadigvæk manglede borde i Miniparken havde brugerne et ønske om at der blev bygget en bar. Baren blev bygget som en del af pergolaen og overdækningen blev forlænget hen over baren.

Pissoir. Oktober-november 2011

Deltagere: Brugere, Kenneth Balfelt, Spektrum Arkitekter, Chalotte Vad

Københavns Kommune, Center for Park og Natur, kom og gravede ud til fundamentet til pissoiret og lånte os et pælebor så der kunne bores huller til faststøbning af pissoirets  metalkonstruktion.

At bore disse huller var et hårdt arbejde og det var godt at der var mange stærke brugere på pladsen den dag, der gav en hjælpende hånd.

Nogle dage senere kom metalkonstruktionen på en lastbil med kran., hvorefter  konstruktionen blev sat i vatter med et sindigt system og støbt fast. På metalkonstruktionen monterede vi de afrensede teak profiler fra de gamle Københavnerbænke. Workshoppen med at skille de gamle udtjente Københavner bænke var noget af det første der blev gjort i projektet og det var en stor tilfredsstillelse at genbruge træet fra bænkene til et nyt smukt pissoir.

Plantedag. November 2011

Deltagere: Brugere, Kenneth Balfelt, Spektrum Arkitekter, Chalotte Vad

Københavns Kommune, Center for Park og Natur, indkøbte planter til pladsen. Der blev plantet paradisæble træer og Syrenbuske i de to ender af parken som afskærmning ud mod stien ved den økologiske Byhave og ud imod Skaterparken. Op af pergolaen er der blevet plantet Klematis og Kaprifolier der kan klatre op og hjælpe med at afskærme for indsyn ude fra vejen.

Indvielse af Enghave Minipark 3. februar kl. 16 – 19.
Alle er velkomne.
Erik Clausen holder tale og bandet BOLVÆRKET giver en semi-akustisk koncert for brugere og dagens gæster.

 

In English

PROCESS | Enghave Minipark

Meeting with beer drinkers to find a new place. August 2010
Participants: Users, Kenneth A. Balfelt

Dialogue with beer drinkers about the situation they are faceing. Due to the construction of a new metro ring in Copenhagen they can not stay at Enghave plads during the 8 years the construction work  is in progress. Where could they imagine to stay in the meantime? What criteria and requirements should a new site contain? Walk in the area to find a suitable place. The dog walker site at the end of Enghave plads was chosen. Site is located Enghavevej between the skate park and the organic urban garden. The municipality agrees that the site may be used by beer drinkers.

 

Workshop with beer drinkers. August 2010
Participants: Users, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg  v / Thomas Egholm, Spektrum Architects, Wood Couture

Workshop where it was discussed what kind of facilities, furniture and architectural expression the site should contain. There was over 150 pictures shown to the users, of which about 40 were selected as the inspiration for the project.

Open public meeting. September 2010
Participants: Users, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v / Thomas Egholm, Spektrum Architects, local residents, dog walkers, local traders

Meeting with local residents and other users of the site to inform about the project.

 

Design Process. September-December 2010
Participants: Users, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v / Thomas Egholm, Spektrum Architects, Chalotte Vad

Spektrum Architects draw a plan of Enghave Mini plads in close cooperation with users. Dialogue with the City of Copenhagen about permissions to users’ desires for the site. Users wanted for example: urinal / weather shelter, benches and tables, lighting, grills, fountain, greenery, water line, cover facing Enghave road, electricity. After much dialogue the municipality permit the majority of users want. These desires and functions are incorporated and further developed in the design of the space and equipment by Spektrum Architects. This is an ongoing process which is constantly adjusted in collaboration with the users.

 

Workshop Valbyparken. November 2010
Participants: Users, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v / Thomas Egholm Chalotte Vad

Spectrum Architects has designed a 45 m long bench that follows the entire back of the site, and a small semi-circular bench to stand under a pergola with a canopy. This bench is the first building construction in the project, because the users don´t have places to sit in the square.

Copenhagen municipality, Center for Parks and Nature, has given some of the municipality’s old worn benches to build the new benches.

The workshop took place in Valby, where we could work in one of the Center for Park and nature buildings, to remove the old wood from the benches metal profiles. The old worn mahogany wood was removed and has since been sanded and will be used to build the cover of the urinal at the site.

Burial of cement blocks and installation of metal frames. November 2010
Participants: Users, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v / Thomas Egholm Chalotte Vad

Cement Foundations was buried with great difficulty. The winter has set in with severe frost and snow. We placed insulation mats on the ground to keep the frost of. But in some places the soil was so hard that we had to use an ax to get the ground dug away. We decided only to build half of the long bench, because the ground was too hard for further construction. The rest of the bench will be built in the spring.

 

Installation of new certified oiled mahogany on metal frames. November – December 2010
Participants: Wood Couture

As the users and Kenneth placed the foundation and metal frames for the bench, Petter and Sigurd from Wood Couture started putting wood on the frames. Every section of the bench is unique because of the bench organic form. It required great technical ingenuity and precision in order to mount the wood on the benche. Tove Ditlevsen’s school was kind enough to put a space available for storage of wood and tools. The school canteen also came over with excess food to the working team.

Digging holes and casting of foundation for the pergola. December 2010
Participants: Users, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v / Thomas Egholm Chalotte Vad

Kenneth rented an auger to dig the approx. 1 m deep holes where there should be cast foundation for the pergola. It would go fast for a few days later the temperature would drop to minus 10 degrees at night, making it impossible for the cement to harden properly. Fortunately molding using insulating mats and hard work.

Construction of pergola. December 2010
Participants: Wood Couture

NCC has been helpful with ordering materials through their suppliers to the building of the pergola. Petter and Sigurd from Wood Couture builds the large wooden pergola structure . There was placed a canopy of translucent channel plastic as weather shelter to users on top of the pergola. Again, Tove Ditlevsen’s school helped us by making the school’s gymnasium available, so the plates could be cut in a frost-free room.

Opening and birthday party. December 2010
Participants: All

Margaret Hansen, or Mama, celebrated 60 years on 16 December and this was celebrated in the square with food and drink. Because of the cold it was then necessary to take a break until the spring with further work on the project.

 

Bench building finished. May 2011
Participants: Wood Couture, users, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v / Thomas Egholm Chalotte Vad

We only got to built about half of the long bench, as cold and frost put an end to the work. But in the middle of May we started to put the last metal frames up and Wood Couture could finish to build the bench .

Stone sorting workshop
Participants: Users, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v / Thomas Egholm Chalotte Vad

Copenhagen municipality, Center for Parks and Nature, had promised to donate coating to mini park. So we went out on the municipality’s stock room and did a workshop sorting the stones. It was a day where we made large piles of cobbles and setts. The stones were transported to Enghave mini plads by the municipality.

 

Coating. May-June 2011
Participants: Users, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v / Thomas Egholm Chalotte Vad

The municipality came and dug out for a path along the long bench. The municipality placed pickle gravel and cobbles along the edge of the path. The agreement was that users themselfs should place all the small cobblestone. It was a big job and took almost a whole month to get all the stones in place. Especially Michael Bornholmer and Jan did a huge effort and laid fine patterns into the path. A sun symbol, a long sinuous snake, a double helix and a Thor’s hammer. The municipality also came with a slot gravel that users scattered under the pergola, so space was leveled and easy to keep clean.

 

Completion of the pergola. June 2011
Participants: Users, Kenneth A. Balfelt, Vesterbro Lokaludvalg v / Thomas Egholm, Spektrum Architects, Chalotte Vad

The pergola was not quite finished when the cold stopped the work. There was a part of the crossbar in the design that had to be cut off and finished in a beautiful way. Bornholmeren worked it into a form inspired by the Nordic wood carving. A rear edge of the pergola was constructed in a sinuous organic form. Then we painted the pergola in a dark chocolate brown color. The not so pretty plastic sheeting that users had installed at the back of the pergola as a shelter from the weather, was replaced with a white canvas. Eventually, we planted willow along the back of the pergola. Again NCC was helpful and came and dug holes into the hard soil where the plants should stand. We got the willow as a gift from the organic urban garden.

 

Setting up the grill. June 2011
Participants: Users, Kenneth A. Balfelt

2 grills has been placed . One near the pergola and a one near the skate park.

 

Bed and plants. June 2011
Participants: Users, Kenneth A. Balfelt, Spektrum Architects, Chalotte Vad

There was build a large round bed in front off the bench near the skate park. The bed will stop people to slope across the square and instead follow the path along the bench. It will spare the grass when it is planted. The bed is at first planted with flowers discarded from a nearby florist. Bornholmeren also got a lot of pots with flowers that had been placed around the metro construction workspace, so now the park looks rather a nice and summery.

 

Construction of the bar. August 2011
Participants: Users, Kenneth A. Balfelt, Spektrum Architects, Chalotte Vad
Since there are still missing tables in mini park the users wanted to built a bar. The bar was built as part of the pergola and the covering was extended over the bar.

Future projects:

 

Urinal. October 2011
There must be dug out so the urinal can be connected to sewers.
Urinal construction.
There should be dug out and constructed a path on the last stretch from the entrance to the urinal and bench.

 

Planting. October 2011
There should be planted grass on half of the square facing the skate park.
There should be planted climbers up the pergola.
There should be planted trees and bushes on the piece toward the organic urban garden and also besides the skate park.

Bins. October 2011
There should be more bins up.

 

Opening Party 3. february 2012, 4-7 pm
We´ll make a nice opnening party with beer and music.

Anker 2
bottom of page