top of page

Kontekstanalyse socialt udsattes ophold J. F. Kennedys Plads 

- Analyse og anbefalinger vedr. arbejdet med socialt udsatte og tryghed for alle i byens rum

Aalborg, Fokus på J F Kennedys Plads

2019

Af Kenneth Balfelt Team for Aalborg Kommune - Center for Sociale Indsatser

Publikation, Analyse, Metoder, Inspiration

img_9353.jpg

Om rapporten:

 

Mini-analysen er udarbejdet på baggrund af fem dages interviews og observationer foretaget på og omkring Kennedys Plads samt samtaler med medarbejdere fra Center for Sociale Indsatser (CSI) i perioden august til oktober 2018.  
Vi har talt med udsatte, beboere, forretningsdrivende, politiet, Midtbyens Samråd og Kirkens Korshær. Stort set alle interviews er foretaget sammen med medarbejdere fra Center for Sociale Indsatser, for at bidrage til vidensopsamling hos kommunen.


Formålet med denne mini-analyse har været at “kigge kommunen over skuldrene” for at sparre omkring deres igangværende indsats for at sikre tryghed for alle i byens rum samt bidrage med vores erfaringer fra andre lignende situationer. Det er med andre ord ikke en fuld kontekstanalyse, hvorpå anbefalingerne hviler, og resultaterne skal ses i dette lys, og viderebearbejdes igennem den kommende indsats.

Læs Rapporten her:

bottom of page