Klostertorvet i Aarhus 

2016-2017

Analyse, strategisk rådgivning, socialt udsatte

I Klostertorvsområdet i Aarhus er der problemer med socialt udsatte. De er blevet skubbet væk fra alle andre steder i byen og har efterhånden kun Klostertorvet tilbage at opholde sig på. Antallet af udsatte på samme sted er derfor højt og det samme er konfliktniveauet - både internt i miljøet men også med naboer, erhvervsliv, professionelle osv. Kenneth Balfelt Team har udarbejdet en kontekstanalyse af situationen på og omkring Klostertorvet og rådgiver på den baggrund Aarhus Kommune om at udvikle sociale, fysiske og organisatoriske løsningsforslag, der skaber en bedre, mere værdig og tryggere by  - for byens borgere udsatte eller ej, erhvervslivet og professionelle. 

I løbet af 2016 har Kenneth Balfelt Team udarbejdet det man kalder en kontekstanalyse af situationen på og omkring Klostertorvet. Kontekstanalysen er udarbejdet blandt andet på baggrund af en massiv inddragelsesproces, hvor vi har interviewet socialt udsatte, de professionelle, der arbejder med dem, erhvervsliv (butikker, caféer, handelsstandsforeninger etc.), naboer, ejendomsejere og mange andre. 

Kontekstanalysen peger på en række forskellige problemer i Klostertorvsområdet, herunder:

 

Voldelige konflikter - internt og eksternt

Højt antal udsatte samlet på lille byområde

Efterladenskaber

Uværdige toiletforhold

Grænseløse enkeltpersoner

Få/ingen attraktive alternativer for socialt udsatte til Klostertorvsområdet

Højt stressniveau og dårlig søvn

Destruktiv rolle i området - aldrig konstruktiv

Ingen sørger for ro og orden 

Læs kontekstanalysen i sin helhed her

Løsninger

I løbet af 2017 er Aarhus Kommune og Kenneth Balfelt igang med at udvikle socialt, fysiske og organisatoriske løsningsforslag, som skal forbedre forholdene for alle i Klostertorvsområdet. Det drejer sig fx om:

  • Attraktive, alternative opholdssteder til Klostertorvet: 3-5 udendørs og overdækkede "hellesteder" forskellige steder i byen

  • Sociale viceværter: De sociale viceværter har til opgave at skabe en god relation til de udsatte, således de kan gå i dialog med dem, opbygge normer for god opførsel og løse eventuelle konflikter

  • Byen for alle netværket: Der er nedsat et netværk, der kaldes ”Byen for alle netværket”. Her sidder blandt andet repræsentanter fra Aarhus Kommune, Østjyllands Politi, Kirkens Korshær, City Foreningen og SAND – de udsattes landsorganisation. Formålet med gruppens arbejde er i fællesskab at tage ansvar for og løse eventuelle problemer i og omkring Klostertorvet og i byens rum i øvrigt.

  • Fysiske tiltag på selve Klostertorvet: Toilettet på Klostertorvet har gennem længere tid været ude af drift. Det har skabt problemer, hvor socialt udsatte og nattelivsgæster har forrettet nødtørft uhensigtsmæssige steder. I maj opstilles et nyt toilet med to toiletter og et pissoir. Indtil da
    har vi stilles et midlertidigt pissoir op på torvet. Derudover arbejdes der på et generelt løft af inventar, cykelparkering og renhold af området.

  • Småjobsindsats: De socialt udsatte har i dag ingen konstruktiv rolle i lokalområdet og mange mangler noget at give sig til. Der er tilknyttet en beskæftigelseskonsulent til Klostertorvsområdet, der skal hjælpe til med at få de udsatte i små-jobs i samarbejde med de sociale viceværter og Kirkens korshær. Småjobs kan fx være oprydning på torvet, afvask af stole, pleje af grønt og mange andre ting.Målet er, at de deltagende socialt udsatte i lokalområdet får en konstruktiv rolle i lokalområdet og herigennem forbedre deres forhold til naboer og erhvervsliv for hvem de løser opgaverne.

 

Læs Aarhus Kommunes handlingsplan for Klostertorvsområdet i sin helhed her