top of page
Anker 1

Kunst som brugerinvolvering. Idag. I morgen. Museet for Samtidskunst 25 år

Januar - Maj 2016

Museet for Samtidskunst, Roskilde

Udstilling, bog og kursus i kunstnerisk udviklede metoder til brugerinvolvering

Udstilling på Museet for Samtidskunst i Roskilde i forbindelse med museets 25 års jubilæumsudstilling "I går. I dag. I morgen".

Museet for Samtidskunst kan i 2016 fejre sit 25 års jubilæum. Det markerer de med en udstilling, hvor fem danske kunstnere er inviteret til at dykke ned i museets samling og forholde sig til museets fortid, nutid og fremtid. Kunstnerne er: Hannah Heilmann, Kenneth A. Balfelt, Claus Haxholm, Rolf Nowotny og Olof Olsson.

Jeg har igennem en årrække brugt kunst til at “udvikle situationer i samfundet”. I den forbindelse har jeg brugt kunstneriske metoder og strategier til at udvikle nye metoder i udvikling af f.eks. byrum, byudvikling og forhold for udsatte og i udsatte boligområder.

Museet for Samtidskunst i Roskilde er inde i en tid, hvor de ønsker at redefinere deres rolle i lokal/samfundet, for at blive en mere vedkommende institution, der viser relevans for borgere i forhold til emner der presser sig på. Museet ønsker at bruge deres 25 års jubilæumsudstilling til at “den besøgende kan danne sig en forståelse for samtidskunsten, museets og samtidskunstnerens rolle i samfundet”.

Med min deltagelse i udstillingen har jeg ønsket at vise hvordan min kunst har været med til at udvikle emner i samfundet og hvordan jeg har forsket kunstnerisk i at udvikle mere etisk, vedkommende, transparent og åben brugerinvolvering for at skabe større kvalitet.​

Min udstilling bestod af to dele. Dels har jeg udvalgt flere værker fra museets samling som enten giver konkrete anvisninger på andre måder at gøre noget på eller som har potentialet til at vi tænker og handler anderledes. Det er sådanne værker og sådan en tænkning, som jeg har brugt til at udvikle forhold i mine offentlige kunstprojekter. Dels har jeg mine egne bidrag til udstillingen.​

Mine egne bidrag om brugerinvolvering bestod af tre dele:

 

1) To dokumentationsvideoer om mit team og mit arbejde omkring udviklingen af ‘Enghave Minipark – Genplacering af øldrikkere’ og ‘Udvikling af Folkets Park’ i København med fokus på de brugerinvolveringsmetoder, der blev udviklet.

2) En publikation med involveringsmetoder. Publikationen sælges for kr. 70 i museets boghandel.

3) Derudover har jeg afholdt to kurser i involvering med udgangspunkt i metoder udviklet i ovennævnte kunst- og byrumsprojekter. Kurset var for både museets personale og for professionelle, der arbejder med eller ønsker at arbejde med brugerinvolvering.

Fotos: Frida Gregersen

bottom of page