top of page
Anker 1

Workshop for Users of Mændenes Hjem / Home for the Men

Besides talking to individuals at the many visits to Mændenes Hjem we also invited to workshops. This in order to hear the needs and opinons of the users in a more official way. And to make it a two-way dialogue. For the first workshop the staff was a bit sceptical about if and how the users would participate. We placed a big table in the walk way in the billard room and placed all our materials on it. We got free coffee and cigarettes. We were all positively suprised, and it was a great victory for the time to come. Just to sit there and invite the people in proved to be a possible and efficient way of getting in contact with the users. We were there form 9 morning to 3 night – 18 hours – and slowly the users began to come, talk and discuss.

How do we make Mændenes Hjem to a better and nicer place to be? To make the ground floor of Mændenes Hjem into a nicer and better place to be we will change the common rooms. It will be renovated, painted and we will have new comfortable furniture. At the same time we will also change the rooms and the entrance. We get help from artist and designers - Thomas, Lena, Charlott, Steffen and Kenneth. They will visit us... Here you have the oppotunity to come with comments and suggestions for the renovation. E.g. What do you think about the common rooms? What do you use them for? Hvad is missing? Which ideas do you have to how it can look like? What offers and activities would you like? There will be different activities that can give ideas to "blow new life into the rooms". We would very much like to hear YOUR opinon - and look forward to seeing you. Please come and participate!

The Ground Floor at Mændenes Hjem is to be renovated and changed As you might know we are about to make the ground floor at Mændenes Hjem into a nicer and better place to be in. We will change the rooms, renovate, paint and we will have new comfortable furniture. At the same time we also move the entrance to the corner of Istedgade and Lille Istedgade. We get help from artist and designers - Thomas, Lena, Charlott, Steffen and Kenneth. They will visit us... Here you can here more about the plans for the common rooms and come with your comments and suggestions. There will be free coffee and cake. We would very much like to hear YOUR opinon - and look forward to seeing you.

The Working Proces

For the design process we made a “dogme-like” plan for the procedure. This was based on the set of values we have defined for the project. We started off by defining outer parts, e.g. walls, ceiling, floor, for then to work our way down to furniture, details and ornaments. Each of the values was then designated as important factors to one or more of the phases.

Research Report

Below is a research report made in Danish about the needs and aims of Mændenes Hjem:

 

Research om funktionen af stueetagen på Mændens Hjem

Indsamlet af Kenneth A. Balfelt i august/september 2002

 

“Vi kan ikke udtrykke vores venlige sindelag i de nuværende rum”
Forstander Robert Olsen

 

Formål med renoveringen

Overordnet set går personalet fra at opholde sig på kontoret/i receptionen til at skulle opholde sig i stuerne sammen med brugerne. Denne forandring, samt en generel renovering, er hovedårsagen til designet af nye lokaler.

 

Tanker om formål og funktion med stueetagen

Kontakt: at skabe kontakt til brugerne, både i daglige omgang og for samtaler
Omsorg: daglig omgang, opmærksomhed, klap på skulderen, socialisering, hjælp videre med livet.

 

At skabe sjælefællesskaber. F.eks. igennem fællesspisning og fælles oplevelser.

Mødested, hvor rammerne er OK.
Dialogplatform.
Et kontaktsted for at nå videre.
Er i dag præget af institutionalisering.
Institutionslooket skal dø.
Skabe relationsopbygning via tillid.
Dagligstue med bagtanke!
Der skal være balance imellem diskretion og åbenhed. Der er meget lydt idag.
Det er ikke et hjem, men handler om relationer.
Skabe intimitet og tillid Ð hyggelige rum.
Pause og ro fra gadens stress og kaos.
Rum med flere funktioner, idag bruges nogle kun lidt.
Avislæsende socialarbejder Ð dvs. hjælper i afslappede omgivelser.
Tænk på medarbejderne, så de kommer til at bruge rummene.
Personalet bliver “af-intimeret” når de skal opholde sig i rummene, og ikke længere har deres “grænsekontrol” at opholde sig i.
Forandring er svær.
Sjælerum Ð ikke ventesal til døden!
Skal tilgodese både effektivitet i det sociale arbejde samt hygge.

Vi skal gå fra “overvågning” til “deltagelse”.
Det er tæt på politisk krav at brugere får egen indgang.
Vi skal motivere dem til ansvar.

Designet skal give ansvar for stedet, og motivere til at det ikke er et sted for handel og uro, men for kontakt og at komme videre med sig liv.

MH er ikke et værested.

Vision

Folk skal se på brugerne med respekt.

 

Designet, adfærd og normer

Der er altid småkonflikter: Hvordan undgår eller løser vi dem med designet? Normer er med til at få et sted til at fungere, hvordan opstår de på en god og formålstjenestlig måde? Vi kan tale om universelle værdier overfor privat nødvendighed.

Kontaktstedets mål

“At der ikke skal sove nogle på gaden på Vesterbro!”

Vinduer/synlighed

De materede ruder gør at folk udefra ikke kan se ind, samtidig med at brugerne ikke distraheres af gadegøremål når de er på MH. Det gælder både “kreditorer” (hvis folk skylder for narko, etc.) og turister – nogle ansatte ønsker heller ikke at være udstillede. Narkohandlere bruger vinduerne til at signalere at de er der og er klar til at sælge. Brugerne er generelt meget udsatte på gaden, men er sikret anonymitet på MH.

 

Samtidig signalerer det at brugerne ikke bør ses! Dvs. en bevidstgørelse af deres mærkelig og væk-gemte rolle i samfundet. Der er ikke noget flovt ved at være narkoman! Er det flovt at bo på MH?

 

For 10-15 år siden var MH et totalt lukket sted. I de sidste 10 år er MH blevet mere synlige i lokalsamfundet. I dag går det imod åbenhed og tilgængelighed.

 

Brugerne sagde “Glem det” mht. at ansatte skal være i stuerne og der ikke skal være materede ruder. “Hvor skal vi så handle?”

Vinduerne er dårligt isolerede!

 

Personalet

Personalet på MH opleves som utroligt engageret og optaget af deres virke. Der er en stærk commitment til at se på brugernes behov fremfor alt.

De har metodefrihed, dvs. kan sælge vælge hvordan de vil nå målsætningerne. Derfor har de helt forskellige arbejdsmetoder og fremgangsmåder. Arbejdsformen tillader at de agerer personligt-subjektivt. F.eks. laver nogle aftaler imens andre ikke gør!

 

Brugerne

Alle kan komme i stueetagen. For at blive beboer skal man udover at være hjemløs have et andet problem, som f.eks. misbrug, psykiske eller sociale problemer. Derudover skal de være københavnere.

Langt de fleste er narkomisbrugere, og andre er drankere. 30-50% er indvandrer og flygtninge.

De kan i vid udstrækning ikke selv sætte grænser. De siger f.eks. ikke “jeg er for skæv til at underskrive nu!”. Indsigten i deres behov er derfor afgørende for at kunne respektere dem.

Hvad er brugernes ønsker til MH? Hvad synes brugerne om MH idag?

Brugernes forhold til personalet

Personalet er i dag en stressfaktor for brugerne. De overvåger om de ikke handler og fixer, og overholder reglerne. De har en kontrolfunktion. Dette er helt væsentligt at få vendt. Personalet skal ses som en hjælp til at komme videre i livet. Hvad hvis følelsen var at komme ind i en vens stue?

Autoritet/behandler vs. ven

Hvor stor del af dagligdag ønsker behandlerne med brugerne?
Ved f.eks. at spille fodbold, fiske, tage på tur, opnås en situation hvor der er et helt andet “rum” for samvær og adfærd. Man “flipper” ikke ud

Autonomi og selvebestemmelse for brugerne? Skal de have egen uovervåget indgang? Skal de have mere ansvar?

Brugerinddragelse

Skal vi søge at inddrage brugerne i renoveringsprocessen? I hvad og hvordan? Det virker rigtigt ihvertfald at spørge brugerne om deres vurdering af de nuværende og evt. ønsker og behov til et fremtidigt design såvel som til hvad de vil bruge rummene til.

Aktiviteter

Hvilke aktiviteter skal vi lave rammer til? Er billard, bordtennis, fodboldspil, TV, PC og kantine det der er behov for i dag? Hvilke aktiviteter kan støtte op om MH’s formål?

Tøjdepot

At uddele tøj er en god kontaktmåde. Skal det foregå i stueetagen i stedet for i kælderen som i dag?

Frisør

At klippe en brugers hår kan både give mulighed for at få personen i bad, samt at skabe en dialog, der ellers ikke ville have været der. Lise/Kontaktstedet (fuld tilfredshed eller håret er tabt!)

Natcafeen

Her er de hyggeligste stunder og der sker den bedste kontakt. Stolene er ukomfortable og direkte sundhedsskadelige for ryggen. Man skal kunne sidde en hel nat i dem.

Hygge som sterinlys, musik, spil, avislæsning, etc.

Hvordan skabes denne stemning og brug af MH skabes om dagen også?

Sygepleje/Kontaktsted

Kan tænkes at have egen indgang, eller være i nærhed af cafŽ, der så har egen eller er tæt på indgang.

Kantine

Målet med kantinen er at skabe ro, pause og meditativt hygge. At brugerne får spist er utroligt vigtigt for deres sundhed og overlevelse. “Man bliver mere hjemløs når man ikke kan få mad”. Brugerne er meget konservative idet de er til brun sovs og kartofler.

Mad/spisested er: Mor, omsorg, tryghed, favnende, varme, “husets skød”.

En idé kunne være eet stort bord samt nogle mindre borde. Vi skal give plads både til samvær og at være for sig selv. Nogle kan ikke håndtere intimiteten overhovedet og de færreste kan sidde på
bænk sammen. Imens kan andre have stor gavn af samvær.

Det kræver overskud at være sammen. Nærhed er svært. Spisesituationen er en god ramme om socialt samvær, kontakt og for at lære normer for samvær.

Kantinen bliver brugt når der ikke er spisning og nattesovning!
Stole skal kunne hænges på bordene, så rengøringen lettes. Kan alternativt være lette så de kan vendes og stilles på bordet.

Disken kan godt være for kort, idet køen til tider er længere end der er plads til.

Alt bliver stjålet af nattesovere!

En idé er et herreværelse med chesterfield møbler til after-dinner rygning og kaffe.

Indgang

Vi ønsker en varm modtagelse, der udstråler åbenhed og imødekommenhed. Følelsen af at snige sig ind ad en bagindgang skal væk. Lufthavsbillede kan bruges, hvor vi møder et stort åbent rum, der har luft og overskuelighed. Mindre klaustofobisk.

Hvorvidt vi skal lave helt ny indgang ud mod Istedgade, i det der idag er TV stue, eller istandsætte den nuværende indgang skal afgøres! Den nuværende indgang har potentialer ved at fjerne den yderste port og udnytte det buede loft i indgangspartiet.

Om vinteren skal vi forhindre at sjap og snavs trækkes med ind.

Reception/Kontor til personalet

Der er behov for en modtagelse og et reflektionsrum: Modtagelse med hotelfunktioner, alarm, telefon, computer, etc. Hvorvidt denne skal bruges som kontrolinstans også skal besluttes. Reflektionsrum for at bearbejde oplevelser og diskutere brugere. Dette skal have vinduer ud mod stuerne så overblikket bevares.

Fixning

Der er problemer på mange niveauer med fixning. De fixer i stuerne, på toilettet og ved natsovning. De kokser i stuerne – ofte i meget uheldige stillinger hvilket giver et usselt indtryk af stedet. Ikke-narkomaner må blive skræmt væk. Sprøjterne flyder som følge heraf over det hele Ð til livsfarlig smittefare for alle.

Så længe brugerne skal skjule deres fixning, vil der være en kløft imellem dem og behandlerne. Forholdet vil være præget af forbud og løftede pege fingre, samt ikke mindst afvisning.

Skal vi tage konsekvensen og etablere et fixerum?

MH skal sandsynligvis overtage kanylebussens funktion med udlevering af værktøj til stofmisbrugere.

Handel

Der handles meget på MH. F.eks. om morgenen imellem 8-9 hvor personalet er til møde. Når personalet er til stede i stuerne kan de få kommentarer som “hvaa, har du ikke noget du skal lave”, så de kan handle uforstyrret!

WC/Baderum

Er tarveligt idag og appellerer ikke til personlig hygiejne. I dag skal bruger have nøgle af personale. Dette for at holde øje med om de OD’er. Der er to WC’er og et bad. Nattesovere tisser på gulvet i kantinen.

Det er i dag vanskeligt at rengøre. F.eks. skal WC hænge på væggen, så det er nemt at gøre rent under.

Placeringssted

Der er behov for en P-plads/et placeringssted for brugere der har behov for at ligge ned et par timer under opsyn. Typisk voldsomme koksere eller nogle der ikke har fået søvn i flere døgn.

Rengøring

Alt skal være nemt at rengøre, fra bræk/tis og andet.

Køkken

Der kan være brug for køkkenfunktioner, når det er lukket. F.eks. til kaffe, the, og vand.

Der er behov for nem adgang til rent vand, både til at drikke og fixe med.

Diverse

Gulv: Vi skal væk fra institutionspræget og over i dagligestue krydret med “her kan jeg blive hjulpet videre i mit liv”. Trægulv kan være en god og rengøringsvenlig løsning.

Belysning: Dimmere til lysdæmpning.

Luftanlæg?

Musik: radio i kantinen, musik andre rum?

Pulterkammer: Mangler, stuer bruges til dette.

Klaver: Rykkes til cafe i stedet for kantinen?

Inspirationskilder

Ambulatoriet “Stæren”: har fælles spisning ved stort bord og efterfølgende kaffe i sofagrupper. Motionsrum.
De Hjemløses Hus: lyst og hyggeligt lokale med stort bord samt nogle mindre. Sofakrog. De taler sammen, hygger, læser avis, etc. Har malergrej og staffeli.
Kofod Skole: nyindrettet
Lærkehøj, Lindevangs Alle 9: nyindrettet
Redens sted ude af byen
Kinagrill ved Hovedbanegården: opdelt i grupper på forskellige niveauer. Nogle kan se TV imens andre snakker.
Sverige: Charlott vil undersøge steder i Malmo

Mændens Hjem
Lille Istedgade 2
1706 København V
Telefon 33 24 39 04
Fax 33 26 08 17
Sygepleje (Stine, Bodil, Christian): 21 67 89 32/33 26 08 16
Kontaktsted (Lise, Lars, Katrine): 29 44 27 02
E-mail: mh@hjemlos.dk
www.maendeneshjem.dk
Forstander: Robert Olsen

Mændens Hjem:

Robert Olsen: mh@hjemlos.dk, 28 43 89 43/priv. 38 79 17 16
Souschef Birgitta: bircol@sol.dk
Lars Petersen: larspe@get2net.dk

Kunstnere:

Kenneth A. Balfelt
Saxogade 5, 3.th.
1662 København V
Telefon: 33 25 00 32/26 52 66 00
E-mail: kennethbalfelt@yahoo.com

Thomas Poulsen
Vesterbrogade 112C, 2. sal
1620 København V
Telefon: 33 21 97 21/61686101
E-mail: fos@city.dk

Design/arkitektstuderende:

Steffen Nielsen
Saxogade 5, 3. th.
1662 København V
Telefon 33 25 00 32/26 74 88 58
E-mail: nielsen_steffen@hotmail.com

Charlott Karlsson:
Fšreningsgatan 12
S-211 44 Malmš
E-mail: charlott_k@hotmail.com, +46 733 38 13 54, mobil +46 40 300 668

The Values (distilled from Research ReAngst er en del af fællesskabet / Fear is part of being in common


Fear is always there – by accepting it and making it non-tabu we will cope better.

MH er et selvalgt fælleskab / MH is a chosen community


A vision. It is a place you “end” – but we want to give it a feeling of that you could have chosen it!

Hjemmedesign mod livsstilsdesign / Home design over life style design


We have to sense the aestethics of the homeless and value it over our own style.

Hele samfundet skal accepteres / the whole society is to be accepted


Being marginalised is a “just” a societal definition. By accepting us all we can avoid the added problem of being outside because you have problems.

Fællesskabet er sikkerhed / being in common is the security


There are problems with violence. By building a community violence will not be so present as a means of negotiating a position.

Magten skal være synlig / Power should be visible


It is wrong to hide that power is present.

Kærlighed / Love

Troen på et andet livssyn / The belief in alternative life style


To be homeless is also a choice, and this can be looked at positively instead of problematised.

Du er ikke sindsyg / You are not insane


By accepting the individual and his position you become less insane.

Nærumsspyk polamuk / nærumsspyk polamuk


Art as a factor that understands and translates the unspoken. Also to be understood as a “space for the undefined” as an accepted mode of expression at MH.

Jeg er ikke “den” person her / I am not “that” person here


You have space to redefine yourself at MH.

Strukturen skal ikke overbevisende behandle / The structure should not convincingly treat


Play down the institution and meet person to person. By being together the homeless get essential social skills and the staff learn about the homeless’ situation, and can act on facts rather than asumptions.

Det er tilfældigheden der er byggestenene / It is coincidence that is the building blocks


You can not understand and therefor plan and program how people work together

Det sociale er en fysisk størrelse / The social is a physical entity


The social production of social space…

Ingen figur er hel / no figure is whole

Magten skal ikke modsige sig forslag / The power should not reject proposals


It is the individual that defines what is best for him or her.

Experimental living / experimental living

bottom of page