top of page

Børn og unges mentale trivsel via grønne byrum

Rødovre Kommune, støttet af Statens Kunstfond
Kurateret af kunstkonsulent Anni Lave Nielsen
Partnere: Kenneth Balfelt // Johan August

2024-igangværende

Fields of Gold

Illustration af det kommende byrum, som skal tilpasses ift. trivsel. Illustration af SLA

Mange børn og unge mistrives og føler sig pressede, stressede og ufrivilligt isolerede. Det er en kompleks udfordring, som kalder på at vi nytænker, samtænker og samskaber.


Rødovre Kommune har hyret os, Kenneth Balfelt // Johan August, til at gå nye veje ved at forbinde indsatsen for bedre trivsel for byens yngste borgere med den aktuelle byudvikling — i forlængelse af vores flerårige kunstneriske udviklingsarbejde for at forebygge stress og mistrivsel.


Vi skal udvikle på nye byrum i Gartnerbyen centralt i Rødovre, så de i højere grad understøtter børn og unges mentale sundhed. Vores vision er at børn og unge får en arena til at udvikle deres liv ud fra naturens tempo.


Gennem både nytænkte grønne byrum og kreative og restituerende aktiviteter som kan indtænkes i dagligdagen, vil vi udvikle nye måder at bruge byens rum på med et trivselsperspektiv. Byrummene vil både være en læringsarena for restituerende aktiviteter, som kan tages med tilbage til skolen, klubben, foreningen, arbejdspladsen eller hjemmet, og samtidig være et aktivt opholdsrum med restituerende indhold.


Projektet søger hverdagsnære og samskabte løsninger, der giver børn og unge større nærvær, flere pauser og mere restitution integreret i deres hverdag samt bedre muligheder for at indgå i positive fællesskaber.


Projektet vil benytte vores AIR-metode, Aktivitets Integreret Restitutions metoden: For at modvirke aktiviteter som leder til stress, skal vi normalt kompensere med restitution som fx mindfulness, pauser, meditation, natur eller yoga. Men ofte har vi ikke tid eller ro til det, når vi er pressede. AIR-metoden går derfor ud på at integrere restitution i vores aktiviteter, sådan at vi kan gøre begge dele samtidigt.


Rødovres baggrund for projektet

Projektet ligger i forlængelse af trivselstopmøde 2023 i Rødovre, hvor over 100 fagpersoner var med om ‘Mod på trivsel’. Konklusionen på topmødet var, at de er nødt til at tænke på tværs af fagligheder og gå nye veje for at vende kurven. Børn og unges trivsel har højeste prioritet og året 2024 er udnævnt som særligt ’trivselsår’.

Samtidig er Rødovre en by i rivende udvikling med stor tilflytning af børnefamilier. Der er derfor lige nu et behov og en unik mulighed i forstaden or at inddrage byudviklingen i en langsigtet indsats for børn og unges trivsel.


Kunstnernes baggrund for projektet

Kenneth Balfelt // Johan August har siden 2017 udviklet på at forebygge stress i samfundet. I 2021 bidrag de til udstillingen “Work it out” på Kunsten i Aalborg om fremtidens arbejdsliv. Med vores værk, et nytænkt møderum og en mødeguide, undersøgte vi mulighederne for at skabe en mødekultur, der virker stressreducerende og samtidig skaber mere meningsfuldhed og kreativitet. I 2022 lavede vi kunstudviklingsprojektet “Sowing the Seeds of Love” på Kunsthal Charlottenborg, som nytænkte indsatser til at håndtere præstationspres og stress blandt unge studerende. Siden har de udviklet på hvordan hhv. indsatser for børn og unge og byrum kan bidrage til at øge trivslen.

bottom of page