top of page

UNDER PRESSURE – et forsoningsbaseret kunstprojekt på Maria Kirkeplads

En del af Maria Projektet, kurateret af Matthias Hvass Borello
Mariakirken, Istedgade, København V
Partnere: Kenneth Balfelt // Johan August

23. september – 30. november 2023

UNDER PRESSURE var et udstillingsprojekt som en forsonende og aktivistisk trædesten henimod en helhedstænkende og langsigtet social, arkitektonisk og kulturel løsning for Maria Kirkeplads. Et forsoningens rum som en nødvendig indledning på en længere proces om Maria Kirkeplads, der skal opbygge forståelse og anerkendelse af behov og livsvilkår på tværs af grupper på Vesterbro. 


At ser fattigdom gør os bange. 

Kenneth Balfelt og Johan August 


Inspiration 

Projektet er inspireret af Sandhedskommissionen, Truth and Reconciliation Commission of South Africa 1995-2001, der havde til opgave at kortlægge de krænkelser af menneskerettighederne, der fandt sted under apartheidstyret efter 1960, og derigennem lette forsoningen mellem befolkningsgrupperne. Kommissionen kunne give amnesti til gengæld for aflæggelse af fuldt vidnesbyrd. 


For os er Sandhedskommissionen et større skridt for menneskeheden end månelandingen. 

Kenneth Balfelt og Johan August 


Forløbet 

UNDER PRESSURE indledes i september 2023, hvor vi afholdte et aktivismemøde, for at få politikerne i tale ift. en langsigtet løsning, og, i første omgang to, forsoningsmøder, med alle parter, de hjemløse brugere, lokale beboere, kirken, myndigheder og kommunen, for at etablere et fællesrum for dialog, refleksion og erkendelse.  


Her var det især gruppen af rumænske fattigdoms-migranter, der var i fokus, da de ikke bliver hørt og udgør en af samfundets mest stigmatiserede grupper. Denne gruppe, som tæller 20-30 mennesker har været faste gæster på pladsen – også om natten, hvilket har ført til konflikter i nabolaget og senest i juni 2023 førte frustrationerne til underskriftsindsamling og razzia fra politiets udlændinge-enhed, der skræmte og truede brugerne væk. 


I vores interviews af de hjemløse fandt vi ud af de har opgivet deres eget liv hjemme i Rumænien, for at få job, som for langt de fleste ender med at de samler pant, så de kan sende penge til deres børn og familiers overlevelse, skolegang og sundhed derhjemme. De er med andre ord lovligt arbejdssøgende EU-migranter. 


Rigtig mange naboer vil have forholdene ændret og var frustrerede over tilstanden, der ikke har udviklet sig det store gennem de seneste 50 år. Men efter rydningen var der, for første gang i lang tid, ro på. Derfor, tolker vi, kom beboerne ikke til hverken aktivisme- eller forsoningsmøderne. Samtidig oplevede vi at arbejdsmigranterne for første gang i 10-15 år var blevet forment adgang til at sove på Marie Kirkeplads. Det skabte yderligere utryghed og dårlig søvn for dem, som gik ud over deres arbejdsevne.

Fields of Gold

Maria Kirkeplads med kunstinstallation

De hjemløse inviteres tilbage 

I starten af november inviterer vi derfor brugerne tilbage til kirkepladsen for at overnatte. Ved at analysere lejrloven med Stenbroens Jurister, finder vi modeller for, hvordan brugerne trygt og inden for lejrlovens rammer kan opholde sig på pladsen, der bliver opsat læsejl, ordensregler (lavet i samarbejde med brugerne), rejst et designet flag, optegnet matrikler, indkøbt telte, etableret et skur til sovegrej og vi var dagligt til stede for at følge processen. 


Det får nu hurtigt både naboer og politikere, noget indigneret over de hjemløses tilbagevende, til at engagere sig i problematikken omkring kirkepladsen - ligesom at pressen får øje på projektet. 


Projektet får derfor et sidste tredje forsoningsmøde hvor alle parter endelig deltager, nu også naboer og politikere, og alle får givet luft for deres frustrationer og svære oplevelser med pladsen, og dernæst to vigtige møder: først med Stadsarkitekt Camilla van Deurs, og siden Socialborgmesteren Karina Vestergård Madsen, som personligt af ti hjemløse, en nabo, kuratoren, præsten og kunstnerne, får overleveret projektets erfaringer og indsamlede viden den 1. dec. på Københavns Rådhus. 


Nødvendighedens kynisme 

På aktivismemødet identificerer vi de overvældende fordomme og stigmatisering af de rumænske roma migrantarbejderne som en alvorlig barriere for at nogen vil træde til og hjælpe dem. Derfor træder kommunikationsafdelingen ved Vesterbro Sogn med ind i indsatsen med tre portrætfilm af tre af de faste brugere: Angelica, Ion og Cosmin, for at vise at det er mennesker med personligheder og behov vi ekskluderer. For hvis vi accepterer at disse mennesker lever i armod og som kastebolde i den danske og EU-lovgivningen skaber vi en ny norm i Danmark. En norm, hvor vores menneskelighed langsomt ødelægges af en ufrivillig nødvendig kynisme, der gør os i stand til at kigge væk. 


Projektet blev fulgt tæt af TV2 Kosmopol og Berlingske. Projektet resulterer også i et indlæg af præst Lise Christina Rasmussen (Åbent brev: Hvor er I henne?) i Politiken den 20. nov. 2023 rettet til Socialministeren og -ordførerne og kunstnerne svarer igen (Migrantarbejdere med arbejdshandskerne på) på et debatindlæg fra Jens-Kristian Lütken, beskæftigelses- og integrationsborgmester (Fattige østeuropæiske migranter blev rekvisitter i kunstnerisk happening). Projektet blev også fulgt af dokumentaristen Jella Bethmann (produceret i et samarbejde mellem TV2 og DFI – Det Danske Filminstitut).

bottom of page