top of page
Anker 1

Af Kenneth Balfelt Team // Johan August
Rapport fra udviklingsforløb på Kunsthal Charlottenborg
4. maj - 7. august 2022
Forebyggelse af stress, præstationspres, udstilling, metodeudvikling

Sowing the Seeds of Love - Rapport

2022

Sunset Over New York
bottom of page