top of page
Anker 1

Metodeudvikling: Nye veje til inddragelse og forståelse af borgere
For Guldborgsund Kommune
Team: Kenneth Balfelt, Laura Bach Vilsgaard og Laurits Adam Monty

Udsatte familiers behov

2021-2022

Sunset Over New York

Modelfoto af familie

Guldborgsund Kommune har derfor ønsket at vide mere om, hvad der er på spil i borgernes liv, så dialog, sagsforløb og indsatser giver bedst mulig mening og har størst mulig effekt. I vinteren 2021-2022 har Guldborgsund Kommune bedt Kenneth Balfelt Team om at udarbejde en undersøgelse om udsatte familiers situation og behov. Dette udmundede sig i en rapport, en metodefilm og igangsat en proces omkring dette.


Dette, fordi en afgørende forudsætning for at kunne lykkes med visionen om en mere borgerrettet tilgang, er en mere helhedsorienteret indsats og fælles forståelse for borgernes behov og situation hos medarbejdere. Projektet har på denne baggrund udviklet tre fokusområder, som danner grundlag for den fremtidige strategi for at blive mere borgerrettede:


  1. Kontinuerlig og grundigere analyse

  2. Tidlig indsats

  3. Bedre sammenhæng og nemmere indgang til kommunen for borgerne


Disse blev formidlet i en rapport og to små film.Vi har i november 2023 ansat en koordinator, der skal sikre, at det er borgerens livssituation, der tages i betragtning i forbindelse med sagsbehandlingen. Altså det I foreslår i jeres rapport, kaldet en navigatør.

Koordinatoren startede med at besøge de forskellige sektorer i kommunen (arbejdsmarked, børn & familie, handicapområdet og voksenområdet) for at sikre samarbejde og koordinering i de sager, der er i målgruppen. Her fortæller hun om den tilgang, vi gerne vil blive endnu bedre til at have i alle sager, ligesom hun fortæller om jeres rapport, jeres undersøgelse samt konklusioner.

Allan Ruders, Direktør for Trivsel & Social Indsats/Børn & Læring, Guldborgsund Kommunebottom of page