top of page
Anker 1

En del af Maria Projektet, kurateret af Matthias Hvass Borello
Mariakirken, Istedgade, København V
Partnere: Kenneth Balfelt // Johan August

UNDER PRESSURE – et forsoningsbaseret kunstprojekt på Maria Kirkeplads

23. september – 30. november 2023

Sunset Over New York

Maria Kirkeplads med kunstinstallation

De hjemløse inviteres tilbage 

I starten af november inviterer vi derfor brugerne tilbage til kirkepladsen for at overnatte. Ved at analysere lejrloven med Stenbroens Jurister, finder vi modeller for, hvordan brugerne trygt og inden for lejrlovens rammer kan opholde sig på pladsen, der bliver opsat læsejl, ordensregler (lavet i samarbejde med brugerne), rejst et designet flag, optegnet matrikler, indkøbt telte, etableret et skur til sovegrej og vi var dagligt til stede for at følge processen. 


Det får nu hurtigt både naboer og politikere, noget indigneret over de hjemløses tilbagevende, til at engagere sig i problematikken omkring kirkepladsen - ligesom at pressen får øje på projektet. 


Projektet får derfor et sidste tredje forsoningsmøde hvor alle parter endelig deltager, nu også naboer og politikere, og alle får givet luft for deres frustrationer og svære oplevelser med pladsen, og dernæst to vigtige møder: først med Stadsarkitekt Camilla van Deurs, og siden Socialborgmesteren Karina Vestergård Madsen, som personligt af ti hjemløse, en nabo, kuratoren, præsten og kunstnerne, får overleveret projektets erfaringer og indsamlede viden den 1. dec. på Københavns Rådhus. 


Nødvendighedens kynisme 

På aktivismemødet identificerer vi de overvældende fordomme og stigmatisering af de rumænske roma migrantarbejderne som en alvorlig barriere for at nogen vil træde til og hjælpe dem. Derfor træder kommunikationsafdelingen ved Vesterbro Sogn med ind i indsatsen med tre portrætfilm af tre af de faste brugere: Angelica, Ion og Cosmin, for at vise at det er mennesker med personligheder og behov vi ekskluderer. For hvis vi accepterer at disse mennesker lever i armod og som kastebolde i den danske og EU-lovgivningen skaber vi en ny norm i Danmark. En norm, hvor vores menneskelighed langsomt ødelægges af en ufrivillig nødvendig kynisme, der gør os i stand til at kigge væk. 


Projektet blev fulgt tæt af TV2 Kosmopol og Berlingske. Projektet resulterer også i et indlæg af præst Lise Christina Rasmussen (Åbent brev: Hvor er I henne?) i Politiken den 20. nov. 2023 rettet til Socialministeren og -ordførerne og kunstnerne svarer igen (Migrantarbejdere med arbejdshandskerne på) på et debatindlæg fra Jens-Kristian Lütken, beskæftigelses- og integrationsborgmester (Fattige østeuropæiske migranter blev rekvisitter i kunstnerisk happening). Projektet blev også fulgt af dokumentaristen Jella Bethmann (produceret i et samarbejde mellem TV2 og DFI – Det Danske Filminstitut).

bottom of page