top of page

Sowing the Seeds of Love

Af Kenneth Balfelt Team // Johan August
Soloudstilling på Kunsthal Charlottenborg
4. maj - 7. august 2022
Forebyggelse af stress, præstationspres, unge studerende, udstilling, metodeudvikling

2022

Rapport forside_edited_edited.jpg

Interview af unge lærerstuderende

I kunstudviklingsprojektet Sowing the Seeds of Love nytænker vi indsatser til at håndtere præstationspres og stress blandt unge studerende. 


I den ene del af udstillingen, var vi i de første otte uger tilstede i udstillingen og arbejder for “åbent tæppe” sammen med museumsgæster og andre inviterede med konkrete bud på hvordan uddannelsesinstitutioner og studerende kan håndtere præstationspres. På den måde vises kunstnernes proces frem, som ellers normalt ikke er synlige for et kunstpublikum. 


Processen er inddelt i fire faser. I den første fase indsamler vi viden og erfaring gennem workshops og interviews med museumsgæster og fagpersoner, som gør os klogere på stress og præstationspres. I de efterfølgende faser designer og udvikler vi de sociale og fysiske programmer som tager udgangspunkt i resultaterne af fase 1. 


Resultatet bliver afslutningsvis præsenteret for vores samarbejdspartner Københavns Professionshøjskole (KP) og deres læreruddannelse og ved et offentligt afslutningsevent for museets besøgende. 


  • Tid og rammer til egentlig læring

  • Tryghed blandt de studerende 

  • En studieadministration der skaber forudsigelighed. 


Det er blot nogle af de forslag vi kommer med på baggrund af udviklingsforløbet med fokus på præstationspres og stress blandt unge studerende i Danmark. 


På baggrund af vores mange samtaler med studerende, undervisere, eksperter og besøgende på kunsthallen kan vi se, at der ikke er et quick fix når det kommer til stress og præstationspres blandt unge studerende. Det er blevet kaldt ”de 1000 snitsårs død” fordi der er så mange og komplekse kilder til stress i de studerendes hverdag. 


  • Det er tydeligt, at den fysiske indretning skal kunne skabe tilknytning og mindske stress. 

  • Der skal skabes et studiemiljø der udfolder det som læres og gør det så fedt at studere at de vælger at blive. 

  • Undervisere skal gives langt større mulighed for at være rollemodeller og kulturskabere. 


Derudover skal det politisk skabte fundament ændres så der er egentlig tid til faglig fordybelse, hvori de studerende trives. Ingen dyb læring uden trivsel. For hvis vi ikke gør noget nu, ender vi igen med en ny generation, som føler sig pressede allerede inden de er kommet i gang. Derfor er vores vision at KP skal være i balance og emme af kærlighed og resonans. 


Læs rapporten her: https://www.kennethbalfelt.org/publikation1/sowing-the-seeds-of-love---rapport 


I den anden del af udstillingen kunne besøgende gå på opdagelse i en retrospektiv udstilling om de metoder, som er udviklet i en række tidligere projekter. Her vil indsigter og erfaringerne fra projekterne blive præsenteret både i film, fotos, tekst og bog-form. Indføringen i metoderne kan også klæde deltagerne på til at deltage i udviklingsprocessen om præstationspres. 


Udstillingen skal ikke ses som et færdigt værk, men som et skridt på vejen i en kunstnerisk udviklingsproces, som skal udvikle indsatser og metoder til at håndtere præstationspres både i samfundet og hos individet.


bottom of page