top of page

UNDER PRESSURE – et forsoningsbaseret kunstprojekt på Maria Kirkeplads

En del af Maria Projektet, kurateret af Matthias Hvass Borello
Mariakirken, Istedgade, København V
Partnere: Kenneth Balfelt // Johan August

23. september – 30. november 2023

Rapport forside_edited_edited.jpg

Maria Kirkeplads med kunstinstallation

UNDER PRESSURE var et udstillingsprojekt som en forsonende og aktivistisk trædesten henimod en helhedstænkende og langsigtet social, arkitektonisk og kulturel løsning for Maria Kirkeplads. Et forsoningens rum som en nødvendig indledning på en længere proces om Maria Kirkeplads, der skal opbygge forståelse og anerkendelse af behov og livsvilkår på tværs af grupper på Vesterbro. 


At ser fattigdom gør os bange. 

Kenneth Balfelt og Johan August 


Inspiration 

Projektet er inspireret af Sandhedskommissionen, Truth and Reconciliation Commission of South Africa 1995-2001, der havde til opgave at kortlægge de krænkelser af menneskerettighederne, der fandt sted under apartheidstyret efter 1960, og derigennem lette forsoningen mellem befolkningsgrupperne. Kommissionen kunne give amnesti til gengæld for aflæggelse af fuldt vidnesbyrd. 


For os er Sandhedskommissionen et større skridt for menneskeheden end månelandingen. 

Kenneth Balfelt og Johan August 


Forløbet 

UNDER PRESSURE indledes i september 2023, hvor vi afholdte et aktivismemøde, for at få politikerne i tale ift. en langsigtet løsning, og, i første omgang to, forsoningsmøder, med alle parter, de hjemløse brugere, lokale beboere, kirken, myndigheder og kommunen, for at etablere et fællesrum for dialog, refleksion og erkendelse.  


Her var det især gruppen af rumænske fattigdoms-migranter, der var i fokus, da de ikke bliver hørt og udgør en af samfundets mest stigmatiserede grupper. Denne gruppe, som tæller 20-30 mennesker har været faste gæster på pladsen – også om natten, hvilket har ført til konflikter i nabolaget og senest i juni 2023 førte frustrationerne til underskriftsindsamling og razzia fra politiets udlændinge-enhed, der skræmte og truede brugerne væk. 


I vores interviews af de hjemløse fandt vi ud af de har opgivet deres eget liv hjemme i Rumænien, for at få job, som for langt de fleste ender med at de samler pant, så de kan sende penge til deres børn og familiers overlevelse, skolegang og sundhed derhjemme. De er med andre ord lovligt arbejdssøgende EU-migranter. 


Rigtig mange naboer vil have forholdene ændret og var frustrerede over tilstanden, der ikke har udviklet sig det store gennem de seneste 50 år. Men efter rydningen var der, for første gang i lang tid, ro på. Derfor, tolker vi, kom beboerne ikke til hverken aktivisme- eller forsoningsmøderne. Samtidig oplevede vi at arbejdsmigranterne for første gang i 10-15 år var blevet forment adgang til at sove på Marie Kirkeplads. Det skabte yderligere utryghed og dårlig søvn for dem, som gik ud over deres arbejdsevne.

bottom of page