top of page

Urban Dreams

Rådgivning om fundraising for et brugerdrevet fritids- og kulturcenter til unge i UrbanPlanen
For Partnerskabet/Den boligsociale helhedsplan i Urbanplanen på Amager

2018-2019

Rapport forside_edited_edited.jpg

De unges model af værested

Blandt unge mænd i udsatte boligområder på tværs af europæiske storbyer oplever mange, at være nødt til at opholde sig udenfor, fordi der hverken er fysisk eller kulturel plads til at opholde sig i hjemmet. Men udenfor opleves mangel på varme, husly, sexuelle frirum og indhold i hverdagen. Mange ender i stedet i sociale problemer og kriminalitet og skaber derfor stor utryghed for andre. 


Det ville unge-initiativet Urban Dreams ændre på ved at bygge et midlertidig fritids- og kulturcenter, der løser de fundamentale behov for ly og læ og skaber rum for sociale eksperimenter, der kan give unge en bedre fremtid! Drømmen er et 100 m2 selvbygget sted i et hjørne af Englandsparken – fordi: 


  1. Unge fra Urbanplanen har tilknytning til stedet 

  2. Områdefornyelsen har indsatsen ’Unge skaber byrum’ 

  3. Her er færrest støjgener for naboer. Parken er smukt omkranset af levende hegn, der skærmer for larm og social kontrol. De åbne græsarealer tiltænkt det frie rekreative liv bliver ikke brugt af særlig mange, selvom her er både legeplads og toilet. 


Projektet opnåede støtte fra Realdanias Underværker på kr. 799.310

bottom of page