top of page
Anker 1

Foranalyse til brug for fundraising til udvikling og design af nyt ungdomskollegie

Nyt ungdomskollegie på Marjatta Skolehjem

2019

Sunset Over New York

Illustration af det kommende byrum, som skal tilpasses ift. trivsel. Illustration af SLA

bottom of page