top of page
Anker 1

Af Kenneth Balfelt Team // Johan August
Rapport fra udviklingsforløb på Kunsthal Charlottenborg
4. maj - 7. august 2022
Forebyggelse af stress, præstationspres, udstilling, metodeudvikling

Sowing the Seeds of Love - Rapport

2022

Sunset Over New York

Illustration af det kommende byrum, som skal tilpasses ift. trivsel. Illustration af SLA

bottom of page