top of page

Møde på Kunsten

Bidrag til udstillingen Work it out! på Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
Et kunstprojekt af Kenneth Balfelt Team // Johan August
Delprojekt under Saunahaven
Stressforebyggelse, meningsfuldhed, samfundsudvikling, arbejdsforhold

2021

”Møde på Kunsten” er vores bidrag til udstillingen Work it out, som handler om fremtidens arbejdsliv. 


Med vores værk undersøger vi mulighederne for at skabe en mødekultur, der virker stressreducerende og samtidig skaber mere meningsfuldhed og kreativitet. Vores mødekoncept omfavner både det fysiske rum, der fordrer ro og restitution og dermed skaber rammerne for en måde at holde møder på, der virker stressreducerende, og mødeformatet, som gav instruktioner og vejledning i hvordan mødet skal holdes. 


Mødeguiden kan ses her: https://www.kennethbalfelt.org/mode-pa-kunsten-publikation 


Mødekoncept er et delprodukt i udviklingsarbejdet med Saunahaveprojektet.

Fields of Gold

På udstillingen bliver vores metoder afprøvet og evalueret af besøgende, der kan afholde møder i værket. Værket på udstillingen skal derfor ikke ses som det færdige produkt, men som et skridt på vejen i en kunstnerisk udviklingsproces mod et arbejdsliv, der er stressreducerende og meningsdannende for både individet, arbejdspladsen og samfundet. 
Sideløbende med værket på Kunsten lavede vi en “kunstnerhacking” på Samsung Denmark Research Center, hvor vi afprøvede og videreudviklede konceptet. 

 


Vores bidrag til Work it out på Kunsten er, at dekonstruere stressfremkaldende arbejdsformer og den kompenserende balancetænkning som præger bearbejdningen af stress i dag. Balancetænkning er hvor vi forsøger at opveje for meget aktivitet med lejlighedsvis restitution: Fx, for meget arbejde (stress aktivitet) - med en tur til yoga (restitution)! Vi har med værket brugt kunstens udviklingspotentiale til at udvikle metoder og værktøjer til at integrere disse to tilstande ifm. møder, for at få øget velvære, større meningsfuldhed og følelsen af forbundethed med vores omverden - samt mere interessante møder. 


Disse værktøjer kalder vi AIR-metoden: Aktivitets Integreret Restitutions-metoden. 


Projektet er en performativ modellering af mødeformen for at skabe en ny mødekultur i forhold til stress. Ovenpå en fler-årig arbejdsproces i Kenneth Balfelt Team // Johan August med research og udvikling af konkrete tiltag, der kan forebygge stress i samfund, by, arbejdsliv og livet generelt, er projektet tænkt som én ingrediens i en kunstnerisk udviklet model for en nytænkt arbejdskultur. 


Udstillingen blev brugt til at udvikle, teste og evaluerer på nye måder at holde møde på, som giver mindre stress, større kreativitet og skaber mere meningsfuldhed, både for den enkelte, fællesskabet/arbejdspladsen og samfundet (win, win, win). Konkret adresserer vi stressudfordringen med et performativt-diskursivt nytænkt møderum, hvor vi lod besøgende afprøve kunstneriske udviklede metoder som undersøger og påvirker den mentale tilstand på en restitutiv måde og udvikler nye metoder til integration af mental aktivitet og restitution - under vores kunstneriske ledelse. 


Det er et mødelokale som alle kan booke sig ind på og bruge (virksomheder, foreninger, politikere, institutioner, uddannelser, gæster, Kunstens personale), hvor der er værktøjer til måder at arbejde på som mindsker stress - udover at selve rummet er indrettet med dette formål. 


Rent praktisk byggede vi et møderum i det 25 m2 organisk dråbeformede transparante Dråben drivhus. Det var indrettet med både bænk, skab, TV, whiteboard, garderobe, lamper - og masser af indbyggede plantekasser som dufter, renser luften, skaber god akustik, godt indeklima og afstressning. Alt sammen opbygget i organiske lamel-former af birketræskrydsfiner. 


Der var instruktioner for hvordan man afholder mødet, således at publikum kan forstå projektet og lære metoderne. Der var en mødeguide, som handout, med beskrivelse af metoden. Foran Dråben var der store kampesten og hhv. en lamel og plantevæg, hvorpå der var instruktioner om mødeformatet. 


Hos Samsung inviterede vi medarbejderne til og to teams til at deltage i udviklingen af mødeformatet. Vi arbejdede med nærvær, sansning og intuitiv reflektion. Her opstår nye adfærdsmønstre og værktøjer, som kan deles med andre. Undersøgelsen skabte metoder til hvordan vi i dagligdagens gøremål kan være i aktivitet og restitution samtidigt ifm. møder. Det findes der ikke særligt mange metoder til i dag og derfor har projektet en grad af forskning og endda inspirerende utopi over sig! 


AIR-metoden
 

En af de største udfordringer i vores tid er stress. Årsagerne til stress er komplekse, men der er evidens for at en stærk forskubbet balance mellem vores aktivitet (brug af hjernen) og restitution (afslapning af hjernen), er en væsentlig årsag. Stress udfordrer både være evne til at arbejde, være fokuserede, være nærværende, fungere godt i og skabe relationer, vores resiliens overfor store udfordringer og katastrofer samt ikke mindst vores velvære. 


En af de største “drivere” i verden er møder. Tænk bare på hvad der ville ske, hvis vi trak “møder” ud af vores liv? Uden møder ville en stor del af vores udvikling slet ikke være, hvor den er i dag! De samme møder som driver vores udvikling, er dog samtidig store tidsslugere, til tider forbundet med spildtid, meningsløshed, magtkampe og generelt øget pres på os. Derfor spiller møder også en rolle i forhold til vores arbejdsrelaterede stress. 


Vores bidrag til Work it out på Kunsten er en dekonstruktion af stressfremkaldende arbejdsformer og den kompenserende balancetænkning som præger bearbejdningen af stress i dag. Balancetænkning er hvor vi forsøger at opveje for meget aktivitet med lejlighedsvis restitution: F.eks. for meget arbejde (stressaktivitet) - med en tur til yoga (restitution)! Vi bruger med værket kunstens udviklingspotentiale til at udvikle metoder og værktøjer til at integrere disse to tilstande ifm. møder, for at få øget velvære, større meningsfuldhed og følelsen af forbundethed med vores omverden. Disse værktøjer kalder vi AIR-metoden (Aktivitets-Integreret Restitution). 


Forskning 

Vi har samarbejdet med stress- og arbejdsmiljøforsker, Hanne Dauer Keller, og en praktiker, HR direktør Rikke Holmgaard, Samsung Denmark Research Center,  i udviklingen af indholdet. 


Om udstillingsstedet

Kunsten er et levende kunstmuseum for moderne og samtidig kunst fra ind- og udland, der har til huse i en ikonisk museumsbygning fra 1972, tegnet af Alvar Aalto. 

I 2018 vandt Kunsten Bikuben Fondens udstillingspris Vision med det visionære udstillingsprojekt Work it out!, der behandler fremtidens arbejdsliv. Udstillingen sætter fokus på mennesket i fremtidens arbejdsliv, og hvilket potentiale kunsten og kunstmuseet besidder, når det indtager arbejdslivet – og omvendt. Arbejdspladser bliver inviteret ind på museet, og museumsaktiviteter flytter ud på arbejdspladser. Bæredygtighed Projektet handler om at skabe social bæredygtighed - undgå stress, finde mening, være i integritet - ifm. arbejde.

Møde på Kunsten værket af Kenneth Balfelt Team // Johan August. Dråben: Idé og koncept:Kenneth Balfelt Team // Johan August. Arkitekt: Atelier Kristoffer Tejlgaard

bottom of page