top of page

Perlestien

Open Call projekt til Helsingørs nye Sundhedshus
For Helsingør Kommune og Statens Kunstfond
Ikke-realiseret

2019

Fields of Gold

Koncept

Vores idé går ud på at lave en sti af et smukt snoet slyngplantestativ med udposninger med sidepladser - og som danner to rum til aktiviteter. Årstidsvarierende slyngplanter vil pryde stativerne og danne en grøn og blomstrende portal-sti. Sti til restitution, gående mindfulness, en samtale...


Perlestien vil slynge sig rundt i landskabet, forsvinde et sted - dukke op et nyt sted. Den vil indtænke elementer fra den planlagte have og både accentuere dem og benytte sig af dem - som perler på en helende snor. På den måde føles kunstværket - Perlestien - som om det er drypvis i hele haven - men uden at dominere den. På stien er der teknologiske enheder, som tilbyder programmer for fx genoptræning, natur mindfulness øvelser, meditationer eller refleksioner om sundhed.


Dertil vil der være to slyngplanteomgivet rum:


  1. Det ene er et contemplationsrum med en stor oval omkring en mindre oval. Den 15 m store oval -omkranset af 2,5 m høje x 1 m brede plantestativssektioner med 2,5 m imellem hver - vil tilbyde rum til bevægelse, yoga, mindfulness, gymnastik og genoptræningsøvelser - dvs. en nytænkt udendørs naturgymnastiksal. Det mindre rum i bunden af ovalen er omkranset af et halvtransparent perlegardin med et adapteret “tingsted” som danner et meditations- og contemplationsrum, hvor vi sidder i en rundkreds på store flade kampesten med gummipuder på omkring et helende blomsterbed. Se vedlagte illustrationer.

  2. Det andet rum er et aktivitetsrum - på lignende vis med en stor oval omkring en mindre. Den store oval er til mere fysisk aktivitet og leg, fællesskab, snak, musik og hygge. Der kan være klatresektioner af plantestativet, bænke af sten (med gummisæder på), der også kan leges jorden er giftig eller parkour på. I den lille oval er der et større egetræs spisebord med ligende stenstole - evt. nedsænket i en lavning i jorden, hvis dræn og andet kan løses for budgettet.


Proces

Igennem vores involveringsproces, som vi har stor erfaring med, vil vi forstå de funktioner, behov, værdier og visioner som er i sundhedshuset og på den måde tilpasse Perlestien til dette. Vi tænker fx at lave brugerinvolvering:

  • Om guides og programmer til genoptræning, afslapning, mindfulness, bevægelse (til de teknologiske enheder), som vi kan benytte på Perlestien

  • Repræsentanter fra de forskellige boligtyper i området (villa, andel, alm. bolig, udsat boligområde) om behov ift. park

  • Dialog med lokale mindfulness, yoga og psykologi aktører om form og brug af planterummene.


Elementer

  • Slyngplanterportalstier af plantestativer af bøjet malet metal - fx med gynger, siddepladser, evt. klatremuligheder

  • Perlegardin-sektioner af fortrinsvis vejr- og hærværksbestandige naturmaterialer (glas, træ, sten, metal, klokker), som giver farver og bløde bevægelser ved blæst og berøring året rundt

  • Rum til hhv. afslapning og til aktivitet

  • Siddepladser, kampesten med “gummimåtte” på (som fx i Elefanthuset i Zoo - gummi på beton)

  • Teknologi: Guides og programmer til genoptræning, afslapning, mindfulness, bevægelse (QR kode, app,højttaler med valg-knapper eller lign.)


Realisering

Vi har stor erfaring med at realisere byrums- og parkprojekter og har egen arkitekt og landskabsarkitekt. Vi vil udvikle et (eller 2-3 forskellige stykker) buet metal moduler, som kan sættes sammen til hele stien og omkring rummene - disse enten svejses på stedet eller boltes sammen. Disse skal funderes og der skal trækkes strøm til de teknologiske enheder. Vi tænker at samtænke vores anlæg med det generelle anlæg, sådan at løsninger bliver billigere. Vi foreslår også at det er samme anlægsgartner som anlægger haven som anlægger vores slyngplanter og er ansvarlig for opstartsdriften.


Illustration af Perlestien

bottom of page