top of page

Sowing the Seeds of Love - Rapport

Af Kenneth Balfelt Team // Johan August
Rapport fra udviklingsforløb på Kunsthal Charlottenborg
4. maj - 7. august 2022
Forebyggelse af stress, præstationspres, udstilling, metodeudvikling

2022

I kunstudviklingsprojektet Sowing the Seeds of Love nytænker vi indsatser til at håndtere præstationspres og stress blandt unge studerende. 


I den ene del af udstillingen, var vi i de første otte uger tilstede i udstillingen og arbejdede for “åbent tæppe” sammen med studerende, forskere, museumsgæster og andre inviterede med konkrete bud på hvordan uddannelsesinstitutioner og studerende kan håndtere stress og præstationspres. På den måde vises kunstnernes proces frem, som ellers normalt ikke er synlige for et kunstpublikum. 


Processen var inddelt i fire faser. I den første fase indsamler vi viden og erfaring gennem workshops og interviews med museumsgæster og fagpersoner, som gør os klogere på stress og præstationspres. I de efterfølgende faser designede og udviklede vi de sociale og fysiske programmer som tager udgangspunkt i resultaterne af fase 1. 


Resultatet blev afslutningsvis for vores samarbejdspartner Københavns Professionshøjskole (KP) og deres læreruddannelse og ved et offentligt afslutningsevent for museets besøgende. Resultatet blev også opsamlet i denne rapport.

Fields of Gold
bottom of page