top of page
Anker 1

Dokumentarfilm om projektet “Rehabilitering af indsatte i fængslet Maison d’Arret d’Agadez” 

af: Jeppe Hansen

(DANSK NEDENFOR) HIGH RESOLUTION VERSION

 

Français
Le projet initié par l'artiste Kenneth A. Balfelt en coopération avec ARD au Danemark et PSF au Niger est sur la réadaptation des détenus de la Maison d'Arret d'Agadez. PSF éduque les détenus dans les sujets charpentier, mécanicien moto, sur mesure, l'alphabétisation, l'électronique, PC, l'artisanat et l'instruction collé à insérer. PSF suit les détenus qu'ils peuvent rester en contact avec après la sortie d'un programme de réinsertion, où ils les obtiennent des stages, en les aidant avec des emplois et démarrer leur propre entreprise.

Ils ont au cours des dernières années a travaillé à professionnaliser l'éducation afin qu'ils encore plus conduit à des emplois, renforcer les services d'intégration fournis et le projet progressivement plus durable.

Le projet a réussi à remettre en état et a un grand soutien moral de soins pénale au Niger - mais n'a pas encore à venir une véritable coopération et d'éligibilité, de sorte que le projet peut être progressivement pris en charge par les soins pénale, de sorte qu'il devienne durable.

ARD est une ONG danoise qui travaille avec la participation des personnes socialement vulnérables dans le développement conjoint de leur propre situation. ARD utilise une plate-forme artistique dans des contextes socio-politiques. Son but est d'utiliser l'art comme un outil pour développer des conditions sociétales sociales.

 

Dansk
Projektet der er startet af billedkunstner Kenneth A. Balfelt i samarbejde med ARD i Danmark og PSF i Niger handler om rehabilitering af indsatte i Maison d'Arret d'Agadez. PSF uddanner indsatte i fagene tømrer, MC mekaniker, skrædder, alfabetisering, elektronik, PC, kunsthåndværk og indsat-til-indsat undervisning. PSF følger de indsatte, som de kan holde kontakten med efter løsladelse i et udslusningsprogram, hvor de skaffer dem praktikpladser, hjælper dem med jobs og at starte egen virksomhed.

De har i de sidste par år arbejdet på at professionalisere uddannelserne, så de i endnu højere grad fører til jobs, styrke udslusningen og gøre projektet gradvist mere bæredygtigt.

Projektet har stor succes med at rehabilitere og har stor moralsk opbakning fra kriminalomsorgen i Niger - men der mangler endnu at komme et reelt samarbejde op og stå, så projektet gradvist kan overtages af kriminalomsorgen, så det bliver bæredygtigt.

ARD er en dansk NGO der arbejder med involvering af socialt udsatte i en fælles udvikling af deres egen situation. ARD bruger en kunstnerisk platform i social-politiske sammenhænge. Foreningens formål er at bruge kunst som værktøj til at udvikle sociale samfundsrelaterede forhold.

bottom of page