Film og publikationer

Methods for User Involvement
Publication 2019
Seldes udvikling
Kunstfilm, 2017
Udvikling af Folkets Park
Dokumentarfilm, 2017
Development of Peoples Park
Documentary (English), 2017
Ind fra kanten
Publikation om unge mænd i grupper
2017
Byg dem op
Publikation om jobskabelse i byggefaser
2016
Kunstnerisk udviklede metoder
Metodebog til byudvikling og brugerinvolvering
2016
Rehabilitering af indsatte i fængsle
Dokumentar, 2016
Art as Social Practice
Publikation om kunst som social praksis
2015
Dokumentarfilm om ‘Visit Tingbjerg’
Dokumentar, 2013
GrApp your Identity
Documentary, 2012
Beskyttelsesrum - Fixerum
Dokumentar, 2012
Enghave Minipark
Dokumentar, 2012
Enghave Minipark (English)
Documentary 2012
Byen som dagligstue
Publikation: byudvikling med plads til soc. udsatte
2010
Vis mere