top of page
Anker 1

Byen som dagligstue - byfornyelse med plads til socialt udsatte

Socialministeriet

2010

Publikation

I samarbejde med Hausenberg og Spektrum Arkitekter

"Byen som dagligstue - byfornyelse med plads til socialt udsatte" er en publikation, der tilbyder inspiration og værktøjer til, hvordan byplanlæggere og arkitekter kan skabevelfungerende byer og byrum, hvor der er plads til socialt udsatte og alle andre. 

Hvordan kan vi skabe byrum, hvor alkoholikere, hjemløse og narkomaner kan færdes side om side med børnefamilier, ældre og unge? Hvordan designer man pladser, parker og offentlige rum, der fremmer sameksistens og konstruktive møder mellem forskellige mennesker? 

Projektets formål
Formålet med projektet er at indsamle og udvikle ny viden om socialt udsattes brug af byens rum. På baggrund af denne vidensindsamling vil vi formulere en række strategier for og guidelines til, hvordan arbejde med byudvikling, byfornyelse, områdebaserede indsatser og konkret design kan skabe rum for konstruktive møder mellem socialt udsatte og andre grupper i byen. Der findes allerede byrum, hvor forskellige brugergrupper færdes side om side – det gælder eksempelvis ”Sumpen” i Nørrebroparken, Mølleplads i Aalborg og Hovedbanegården i København. Kenneth Balfelt Team, Hausenberg og Spektrum Arkitekter har screenet og analyseret en række forskellige cases med henblik på at tage ved lære af erfaringer herfra.

 

Læs publikationen her:

Læs omtale af rapporten i Weekendavisen herunder. 

bottom of page