top of page
Anker 1

Byg dem op - Byfornyelse i udsatte boligområder med lokal jobskabelse 

2015-2016

Publikation, inspiration, analyse

"Byg dem op - Byfornyelse i udsatte boligområder med lokal jobskabelse" er en publikation, der handler om, hvordan man kan bruge byudviklingens byggefaser til sociale formål, fx jobskabelse og community building.

Hvert år investerer vi milliarder i udsatte boligområder i det håb at bedre boliger og bedre uderum kan løfte områderne og deres beboere.

Men undersøgelser viser at investeringerne har ringe effekt på de oprindelige beboeres tilknytning til uddannelse, arbejdsmarked og kriminalitet.

Kenneth Balfelt Team og carlberg/christensen har udarbejdet en rapport for Udlændinge, Integrations og Boligministeriet, som viser, hvordan byfornyelsens aktører kan bruge investeringer i fysiske forbedringer af udsatte boligområder til at ansætte lokale i bygge- og renoveringsprojekter.

Med rapporten håber vi på at give startskuddet til en ny strømning inden for dansk byudvikling i almindelighed og i udsatte boligområder i særdeleshed.

 

For det batter at tænke social forandring ind i udviklingen af vores boligområder. Og der ligger et stort potentiale for community building og jobskabelse, hvis aktører, der arbejder med renovering af udsatte boligområder, samarbejder på tværs af sektorer og får ansatte lokale i bygge- og renoveringsprojekter.

bottom of page