top of page
Anker 1

Enghave Minipark – Genplacering af øldrikkere fra Enghave Plads

En dokumentarfilm af Joachim Hamou.

Enghave Minipark er et kunst- og byudviklingsprojekt, hvor Kenneth Balfelt Team, Spektrum Arkitekter, Vesterbro Lokaludvalg og Vesterbros øldrikkere sammen har bygget og anlagt en mini-park for alle.

Den 31. september 2010 kl. 9.00 blev det sidste hjørne af Enghave Plads under kastanjetræet lukket af for øldrikkerne pga. Metro-byggeriet. Dermed havde en gruppe på 30-100 øldrikkere, der havde pladsen som deres social netværk, ikke længere et sted at samles.

Som kunstner synes jeg det var interessant at vise myndigheder og samfundet, hvordan man kan tage ansvar for sine udsatte borgere på en måde, der beriger alle. Derfor indgik jeg i et samarbejde med Thomas Egholm fra Vesterbro Lokaludvalg, Spektrum Arkitekter, bysociolog Simon Mertner Vind og arkitekt Chalotte Vad om at finde et nyt sted til dem. 

Vi har lavet en proces, der i ekstrem grad har involveret øldrikkerne. De har været med til at vælge hvor det nye sted skulle være, de har været med i al planlægningen og beslutningstagningen  - og så har de selv været med til at bygge det nye sted.

 

Et mål fra min side har været at vise at alle mennesker - uanset social status - kan bidrage mindst ligeså meget til byudviklingen, som enhver med en faglig uddannelse. Det kan de, fordi de besidder en dyb forståelse af den kontekst, de befinder sig i. Øldrikkerne er med andre ord ‘superbrugere’ af denne form for offentlige rum. De er der det meste af dagen, hele ugen, hele året rundt. Ingen byplanlæggere, antropologer, arkitekter eller kommunefolk har lige så meget indsigt i de byrum, som øldrikkerne bruger. Og dén indsigt har det været vores opgave at oversætte til  fysiske og processuelle løsninger – og bevidstgøre dem om at de har denne viden.

Projektet ligger i forlængelse af rapporten fra Socialministeriet ‘Byen som dagligstue’ som er lavet af Hausenberg, Spektrum Arkitekter og billedkunstner Kenneth A. Balfelt. Rapporten giver guidelines til hvordan vi kan indrette byrum med socialt udsatte og anbefaler en høj grad af involvering af de udsatte. Rapporten kan downloades her

bottom of page