top of page
Anker 1

GrApp Your Identity

by: Cyrk Productions ApS

Documentary

Et kunstprojekt af Kenneth A. Balfelt i samarbejde med Nicolai Carlberg, etnolog, Matilde Nordseth, illustrator/animator, Johan August, projektudvikler, Kulturanstalten Vesterbro og elever på Oehlenschlægersgades Skole, curateret af Kunsthallen Nikolaj under ArtReach. Hjemmeside udviklet af Maitri.dk og produceret af Haandholdt.

GrApp your identity (GrApp.dk) giver børn og unge af anden etnisk herkomst mere viden om deres oprindelsesland; dets kultur og religion. Ideen til GrApp bygger på den indsigt, at vi som mennesker er mindre tilbøjelige til at indoptage eller gå i dialog med det fremmede eller ukendte - f.eks. det danske – så længe vi er usikre på vores egen baggrund og identitet. Samtidig afholder denne usikkerhed ofte unge fra at gå i dialog med omverdenen om forhold i deres oprindelsesland eller religion.

Formålet med GrApp er at give disse unge mulighed for at få viden som kan medvirke til at de danner en mere helstøbt identitet, der bygger på reel viden om deres kulturelle oprindelse og mødet med det danske. Vi mener ganske enkelt, at dette positivt vil ruste dem til at gå i en dialog med den verden de lever i.

GrApp ønsker, at de unge herved bedre kan både deltage i og bidrage til samfundet, hvilket vi betragter som vigtigt for alle mennesker og samtidig vil vil de bedre kunne få noget positivt ud af vores samfundsfællesskab.

GrApp vil først blive præsenteret som en prototype (betaversion) til de 12-15 årige med oprindelse i Pakistan, Marokko og Tyrkiet. Den første prototype vil i en researchperiode afklare hvordan GrApp bedst når ud til de unge og hvilken viden, der er interessant for dem. Desuden kan vi få viden om hvad, der inspirerer dem til at gå videre i deres søgning efter kulturel viden.

Herefter vil GrApp indgå partnerskaber med nye samarbejdspartnere, idet det er tanken at prototypen skal videreudvikles og udbredes til resten af landets biblioteker, kulturhuse, bolig- og andre foreninger med medlemmer af anden etnisk baggrund. Et potentiel samarbejdet med folkeskoler er ligeledes tænkeligt.

bottom of page