top of page

Udvalgte hjørneejendomme på Istedgade

2016-2019

Vesterbro, København

Begrønning, mindfulness og årstiderne ind i byen

absalon_S_mergedlagers.jpg

Projektets ambition er at skaber flere små grønne spots på udvalgte sidegader til Istedgade med en portal af slyngplanter, der kan give et lille mentalt frirum i kraft af naturens afstressende virkning. Måske vælger man endda at gå en (bæredygtig) omvej for at opleve det?

 

De grønne kryds vil:

  1. Være Mindful-remindere, der i en travl hverdag kan:

      - Minde os om, at vi kan være mindful lige dér i det nu, hvor vi ser det grønne kryds.

      - Minde os om andre mindfulde værktøjer, vi (måske) kender til.

      - Inspirere os til at stoppe op og betragte planten og livet med nærvær.

 

  2. Styrke Istedgades visuelle identitet, så den bliver mere sammenhængende hele døgnet hele året, ved at:

      - Skabe en sanselig, blød og naturlig indramning af det hurtige, hårde og menneskeskabte urbane liv.

      - Tilbyde forbipasserende et mentalt frirum (man kan gøre noget andet end man plejer – ligesom at der ikke plejer at vokse planter over vejen)

      - Give den enkelte sidegade en helt særlig karakter

 

  3. Skabe social beskæftigelse

      Istedgade Grønne Spots samarbejder både med beskæftigelses-teamet på Mændenes Hjem og på Settlementet om at oplære et kompetent                arbejdshold med grønne fingre, som kan hjælpe med at passe og pleje de grønne kryds i sidegaderne. Vi tror på, at det grønne kan inspirere            til at forstærke fællesskabet på tværs af sociale baggrunde, kulturer og generationer

      - og skabe plads til udsatte på Vesterbro, fx i gennem grøn social beskæftigelse.

bottom of page