Istedgade Grønne Spots og Bæredygtige Omveje

Støttet af Nordea-fonden

2016-2019 

Vesterbro, København

Byudvikling, mindfulness, begrønning, kunstprojekt, borgerinddragelse og social beskæftigelse

Istedgade Grønne Spots og Bæredygtige Omveje

 

Istedgade Grønne Spots og Bæredygtige Omveje er et kunstprojekt af Kenneth Balfelt Team. Projektet undersøger, hvad naturen kan gøre for og ved mennesker på Vesterbro og igangsætter konkrete begrønninger. Beboere og brugere vil være med igennem alle faser af processen.

 

Pt arbejder vi med to forskellige spots - Viktoria- og Abel Cathrines Gade og Mændenes Hjem samt med nogle Grønne kryds i sidegader til Istedgade. Vi har desuden haft en planteworkshop og flere ekskursioner med Mændenes Hjem med henblik på at træne deres Beskæftigelses-team op til at passe planter og blomster.  

 

Begrønningsprojektets formål er:

  • At skabe smukke grønne holdbare byrum

  • At sænke stressniveauet gennem samvær med planter

  • At forstærke fællesskabet på tværs af sociale baggrunde, kulturer og generationer via det grønne

  • At skabe plads til udsatte på Vesterbro, fx igennem grøn social beskæftigelse

  • At der udvikles ny viden om den urbane naturs indvirkning på et lokalmiljø

Vi har 3 principper for beplantningen:

1) Årstiderne ind i byen

Det skal ikke være stedsegrønt, det skal visne ned, spire grønt i foråret, blomstre, afblomstre, de grønne blade skal skifte til smukke efterårsfarver - og visne ned igen.

2) Artsrigdom

Fordi det er det mest afstressende natur for os. Fordi naturen fortjener at være i sit eget ukultiverede element. Og fordi det er en smuk metafor for hvem, der bor og færdes på og omkring Istedgade.

3) Økologi

Vi skal beskytte vores miljø og grundvandet. Og som en metafor, finde en samværsform hvor alle får det godt samtidigt - og ingen får det værre på bekostning af andre. 

Projektet skal gennemføres i tæt samarbejde med områdets borgere, gadens folk, erhvervsliv og institutioner. Indledningsvis afholder vi inspirations-events, og på den baggrund skal borgerne udvikle de ideer, projektet skal bygge på. Siden bliver der gennemført behovsanalyser og besluttet, hvor de grønne anlæg præcis skal placeres. Når den frivillige, kommunale og faglige organisering er på plads, går det praktiske arbejde i gang.

 

”Vi gennemfører tre vidt forskellige begrønningstiltag med kunstneriske islæt. Sammen med de forskellige gader, skal vi finde modeller for plejen af de grønne anlæg.” fortæller Kenneth A. Balfelt.

Læs mere om de aktuelle projekter her:

Grønne kryds
Mindful-reminders til Istedgades sidegader
Mændenes Hjem
Forskønnelse og social beskæftigelse
Viktoria- og Abel Cathrines Gade
Begrønning og Hjertepladsen samler gaderne
Saxogarden
Fra Saxogade til Saxogarden
Vis mere