top of page
Anker 1

Istedgade Grønne Spots og Bæredygtige Omveje

Støttet af Nordea-fonden

2016-2020

Vesterbro, København

Byudvikling, mindfulness, begrønning, kunstprojekt, borgerinddragelse og social beskæftigelse

Istedgade Grønne Spots og Bæredygtige Omveje

 

Istedgade Grønne Spots og Bæredygtige Omveje er et kunstprojekt af Kenneth Balfelt Team. Projektet undersøger, hvad naturen kan gøre for og ved mennesker på Vesterbro og igangsætter konkrete begrønninger. Beboere og brugere vil være med igennem alle faser af processen.

 

Vi har arbejdet på at lave grønne spots på Saxogade/Sidegaden, Viktoria- og Abel Cathrines Gade og Mændenes Hjem samt med nogle Grønne kryds i sidegader til Istedgade. Men kun på Mændenes Hjem var der fuld opbakning til at gennemføre et begrønningsprojekt. Vi har desuden haft en planteworkshop og flere ekskursioner med Mændenes Hjem med henblik på at træne deres Beskæftigelses-team op til at passe planter og blomster.  

 

Begrønningsprojektets formål er:

  • At skabe smukke grønne holdbare byrum

  • At sænke stressniveauet gennem samvær med planter

  • At forstærke fællesskabet på tværs af sociale baggrunde, kulturer og generationer via det grønne

  • At skabe plads til udsatte på Vesterbro, fx igennem grøn social beskæftigelse

  • At der udvikles ny viden om den urbane naturs indvirkning på et lokalmiljø

Vi har 3 principper for beplantningen:

1) Årstiderne ind i byen

Det skal ikke være stedsegrønt, det skal visne ned, spire grønt i foråret, blomstre, afblomstre, de grønne blade skal skifte til smukke efterårsfarver - og visne ned igen.

2) Artsrigdom

Fordi det er det mest afstressende natur for os. Fordi naturen fortjener at være i sit eget ukultiverede element. Og fordi det er en smuk metafor for hvem, der bor og færdes på og omkring Istedgade.

3) Økologi

Vi skal beskytte vores miljø og grundvandet. Og som en metafor, finde en samværsform hvor alle får det godt samtidigt - og ingen får det værre på bekostning af andre. 

Projektet er gennemført i samarbejde med områdets borgere, gadens folk, erhvervsliv og institutioner. 

Læs mere om del-projekterne her:

bottom of page