Mændenes Hjem - grønt udemiljø og social beskæftigelse

2016-2020

Vesterbro, København

Begrønning, udemiljø og social beskæftigelse

Forskønnelse af Mændenes Hjems udeområde

 

Gennem de sidste år er Istedgade blevet indrettet med flere og flere siddepladser og planter til glæde og gavn for de fleste. Men området uden for Mændenes Hjem er stadig trøstesløst og bart. Derfor har vi sammen med Mændenes Hjem besluttet at forskønne området med planter og enkelte nedklappelige siddepladser – gennem en inddragelse brugere, naboer, forretningsdrivende og politi omkring Mændenes hjem – så vi sammen kan finde en god løsning for alle.


Vi opsætter ny-designede anderledes plantestativer, pissoir og bænke på facade samt en fritstående stenbænk som afskærmning imod vejen på Istedgade. Dette skal gøre det mere værdigt for Mændenes Hjems brugere og flottere at se på for andre. Det kan måske også være med til at aflaste det ophold der nogen gange er foran opgange. 

Modsat alle andre, kan udsatte kun sjældent sidde på cafeer og ofte heller ikke på off. bænke - uden at blive smidt væk. En lang række cafeer og forretninger langs Istedgade har, efter renoveringen af gaden, fået udemøbler. Dette projekter handler om at give MHs brugere det samme samt at skabe værdige forhold for dem og tryghed for alle omkring dem. Tryghed, ved at brugerne "pakkes pænt ind", dvs. at der stilles faciliteter til rådighed for dem, som andre kan se er meningen at de skal ophold sig ved. Modsat i dag, hvor de sidder og opholder sig på måder som tydeligvis ikke er meningen og dermed utryghedsskabende.

Dette er blevet tydeliggjort i vores meget grundige involvering af naboer, forretningsdrivende og nærpoliti samt ikke mindst brugerne selv.

Social beskæftigelse

Gården bag Mændenes Hjem er en øve-arena for planter og mennesker. Istedgade Grønne Spots samarbejder nemlig med Mændenes Hjem Beskæftigelsesteam om at oplære et kompetent arbejdshold med grønne fingre, som kan hjælpe med at passe og pleje de grønne elementer i sidegaderne. 


Derfor planter og plejer brugere af Mændenes Hjem smukke, spiselige planter under venskabelig vejledning fra gartner Jann i deres egen gård.
Når planterne er blevet større bortadopteres de til forskellige grønne spots omkring Istedgade - og de kommende bygartnere skal hjælpe med at passe og pleje dem. 

Sammen med brugerne af Mændenes Hjem, De Grønne Fingrer (Settlementet) og Beskæftigelsen (Mændenes Hjem) har vi holdt tre workshops:

1. workshop: Udvælgelse og indkøb af økologiske planter på Naturplanteskolen.

2. workshop: Indkøb af økologisk jord, frø og flotte, frostsikre potter.

3. workshop: 1. plantedag, hvor vi fik plantet både abrikos, kiwi og andre smukke, spiselige planter i veldrænet og næringsrig jord.

Arbejdet, beplantningen i gården og oplæringen forløb i 2017.

Vis mere