top of page
Anker 1

Kunstnerisk udviklede metoder til brugerudvikling 

2016

Publikation, metodebog

I denne lille udgivelse præsenterer vi kort en række af de principper, tematikker og metoder, som Kenneth Balfelt Team (KBT) har udviklet og følger, når vi arbejder med kunst og byudvikling. Vi gennemgår blandt andet, hvordan vi forstår forholdet mellem kunstner/rådgiver og borgere, om rollefordelingen i designfasen, om KBTs forhold til tid og integritet.

For det andet præsenterer vi de håndholdte metoder vi bruger i forhold til, hvordan vi konkret griber kunst- og byrumsprojekter an: Hvem involverer vi, hvor mange – og hvad er fordelen og ulemper ved de forskellige samtale- og mødeformer? Vi viser også, hvordan en grundig borgerinddragelsesfase kan have en konfliktløsende effekt på lokalområdet, hvis man strategisk deler sin viden og indblik med boligområderne.

Endeligt og afslutningsvis gennemgår vi i en række af de outputs, som man får, hvis man prioriterer en grundig involveringsproces.

bottom of page