top of page
Anker 1

Mobile hellesteder for socialt udsatte i Odense

2014

I samarbejde med Michael Finke, Landplus

Odense, Danmark

Projektledelse, brugerinvolvering, design

Kenneth Balfelt Team har sammen med Land+ udviklet og designet mobile hellesteder for Odenses udsatte borgere på baggrund af en grundig involveringsproces.

Et mobilt hellested er et fristed for udsatte, hvor gruppen kan sidde i ly og læ. Brugerne har selv været med til at definere hvad der er vigtigt på et hellested, de har været med til at kvalificere det endelige design af hellestederne. Hellestederne har både et mande- og et kvindeurinal. Kvindeurinalet er det første, permanente af sin slags i Danmark.

Hellestederne er bygget op af tre moduler der måler tre gange tre meter. På sigt vil de forskellige moduler kunne sættes sammen på nye måder tilpasset omgivelserne. Hellestederne er bygget op omkring flere funktioner: Der er et opholdsrum, hvor der er varmere og mere læ, en veranda med overdækken, hvor brugerne kan stå og derudover  et halvt modul med de to typer af urinaler. Der er ikke vand og el indlagt, så urinalerne bliver gennemskyllet af regnvand fra taget. Hellestedet er flytbart, og kan flyttes hvis der er behov andre steder i byen.

Det første Hellested stod færdig den 15. nov. 2014.

 

Processen

Det første vi trin i brugerinvolveringen var at skabe et overblik over, hvilke steder stofbrugere og øldrikkerne benyttede sig af i Odense. Vi fik kortlagt hvilke egenskaber og sociale dynamikker de forskellige steder indeholdte.

Derefter begyndte vi at drøfte udformningen om de konkrete hellesteder sammen med brugerne. Vi indviede gruppen i projektets økonomi så vi sammen kunne få en idé om, hvad der kan lade sig gøre inden for budgettet. Vi viste dem fotos og diskuterede værdier, normer og regler med henblik på at nærme os brugernes værdigrundlag, æstetik og ønsker til funktioner (siddemuligheder, aktiviter, toilet, etc.). Da projektet – som alle andre projekter – havde en økonomisk ramme, som vi skulle holde os inden for, fik vi i fællesskab med brugerne prioriteret hvilke behov og faciliteter, der var vigtigst, næstvigtigst, etc. 

 

Ét af brugernes vigtigte budskaber var at hellestederne skulle bygges af holdbare materialer, der ikke kan brænde eller på anden være et skrøbelig over for hærværk.

Al information – om værdier, regler, behov, funktioner, æstetik – blev samlet sammen i ét program, som vi præsenterede for brugerne, så de kunne rette til og kvalificere vores viden. Michael Finke fra Land+ tegnede hellestederne på baggrund af programmet, som vi fremlagde og

diskuterede med brugerne – og igen fik deres respons på. Vi lavede fx opmålinger i én til én for at skabe en fornemmelse af hellestedernes fysik og størrelse og hvordan de to pissoir skulle virke.

Ekstramateriale

bottom of page