top of page
Anker 1

Saxogarden

2016-2018

Vesterbro, København

Begrønning

Projektet realiseres ikke

I et samarbejde mellem beboere, lokale butikker, Settlementet og andre initiativer skabes et beplantningsprojekt med det sociale liv som omdrejningspunkt, for og med brugerne af Sidegaden. Projektet er støttet af Nordea-fonden.

 

Ambitionen på Saxogade er konkretiseret ved følgende fysiske indgreb


- Mulighed for oplevelsen af ’Sonjas Plads’ på Erik Clausens hævede chausse-stens-plads midt på gaden samt udvidelse af pladsen for enden af gaden mod Litauens Plads. Nedlæggelse af 3 P-pladser.
- Nye opholdsmuligheder: Fritstående bænke samt bænke på facader
- Etablering af 4 større, grønne bede
- Facadebeplantning langs begge sider af gaden
- Ophængning af wires på tværs af gaden, hvor blåregn kan slynge sig

 

 

Arbejdsgruppen

 

Mette Greve Pedersen, beboer

Søren Chr. Madsen, beboer

Mia Staunsager, beboer

Jonas Krøyer-Seeberg, beboer

Ann-Sofie Richardt, beboer

 

Frédéric Hamburger, LØS Market

Pernille Mahon, Plantula

Julie Takla Helsted, Settlementet

 

Se hele forslaget herunder - eller download her                                        

 

Øvrige dokumenter:

 

Forslag til gadelavs-vedtægter - download her

Pris-tilbud på drift af det grønne - download her

Anker 2
bottom of page