top of page
Anker 1

Viktoriagade/Abel Cathrines Gade 

2016-2018

Vesterbro, København

Begrønning

Hjertepladsen

Projektets ambition er at begrønne og forskønne Abel Cathrines Gade og Viktoriagade til glæde og gavn for beboerne og besøgende i gaderne samt for fællesskabet og samværet i gaderne.

I august 2017 har Spektrum Arkitekter udviklet et forslag til begrønning af Abel Cathrines Gade og Viktoriagade i samarbejde med Kenneth Balfelt Team samt beboere og erhvervsdrivende fra de to gader. 

Tilgang
Abel Cathrines Gade og Viktoriagade har overordnet set to udviklingsmæssige potentialer:


1) Muligheden for at skabe en grøn plads/et hjerte, hvor Abel Cathrines Gade støder op til Viktoriagade ved at minimere vejarealet her.

    Dvs. mindre plads til biler og mere plads til mennesker og det grønne.


2) Muligheden for at skabe sammenhæng og fælles identitet i gadeforløbet ved at begrønne gaderne og skabe en invitation til at komme ind i                gaderne fra Istedgade.


Skabe en plads
Der, hvor Abel Cathrines Gade og Viktoriagade mødes, er der i dag en stor mængde asfalt: Et unødigt stort område er udlagt som vejareal.
En fremtidsambition kunne derfor oplagt være at omdanne noget af vejarealet til en grøn opholdsplads. Vi har inden for nærværende økonomi ikke mulighed for at omlægge asfalten, men via mindre tiltag kan vi regulere trafikken, så der opstår en pladsdannelse.

Skabe sammenhæng og fælles identitet i hele gadeforløbet
For at skabe sammenhæng (og begrønning) i de to gader foreslås at plante slyngplanter ved alle indgangsdøre i de to gader som et gennemgående element.


Det foreslås også at skabe en velkomstportal både på Abel Cathrines Gade og Viktoriagade fra Istedgade. En portal med blåregn eller lignende slyngplante, der vokser op ad facaderne og krydser ind over gaderne.
 

Se hele forslaget herunder - eller download her:

bottom of page